Inspiratie

Genade als dagelijks voedsel: zelf zoeken in meer dan 1600 stukjes inspiratie van Willem de Vink! Onder andere uit de dagboeken: Goede genade, over het fundament van het geloof; Genade op genade, over de eerste vijf bijbelboeken; Inspirator, over het leven van Jezus; Rust bij Jezus en meer. Je vindt ze allemaal hier!

Zoek op onderwerp: Liefde, Rust, Wijsheid, AvondmaalZegen, Wet, Huwelijk, Overvloed, Israël, Vergeving, Zonde, Angst, Redding, Veroordeling, Geluk, Jezus, Abraham, Genezing, Het Kruis, Heilige Geest, Stilte, Genade…

 • De invloed van de troon van genade

  Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige. Hebreeën 4:16 Genade leert je om niet bang te zijn voor het oordeel van mensen. ‘Hoe u of een menselijke instelling over mij oordeelt interesseert me niet,[...]
 • Echt vrij

  Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Galaten 5:1 Je kunt een dag als deze beginnen met een slavenjuk op je nek … God weet wat voor soort[...]
 • Niet naakt, maar aangekleed

  U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Galaten 3:27 Jezus is naakt voor ons geworden, zodat wij met hem bekleed zouden worden. Wij mogen onze schaamte inruilen voor zijn[...]
 • We zingen een ander lied

  ’s Nachts klinkt een lied in mij op. Psalm 42:9 Gods kinderen zingen een ander lied. Niet het lied van de media. We ontkennen de problemen niet die er om ons heen zijn: terreurdreiging, epidemieën, orkanen, aardbevingen,[...]
 • Genade geneest

  Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan, dat er geen giftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid velen besmet. Hebreeën 12:15 Verbittering rooft geloof. Dat werkt zo. Als je[...]
 • Geen tussentijdse oordelen

  Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Matteüs 24:6b Aanslagen, aardbevingen, orkanen … Telkens als er ergens een ramp gebeurt, hoor je geluiden[...]
 • God wacht

  God wacht met het oordeel   Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. 2 Petrus 3:9 Gods oordeel sloeg in als een bom aan het kruis. Jezus werd Gods[...]
 • Jouw tuinman

  De steen voor het graf was weggerold. Lucas 24:2b Kijk met me mee naar die wonderlichte gebeurtenissen tijdens die vroege paasmorgen. Op de eerste dag van de week wordt zichtbaar waar het offer van Jezus’ lichaam toe heeft[...]