Inspiratie

 • Geen angst voor veroordeling

  Die ene overtreding heeft tot veroordeling geleid, maar de genade die na talloze overtredingen geschonken werd, heeft tot vrijspraak geleid. Romeinen 5:16 Ken je dat: stress? Stress is ellendig, vooral als het je niet[...]
 • Genade kun je niet manipuleren

  Kunnen wij ons dan nog ergens op laten voorstaan? Dat is uitgesloten. Romeinen 3:27 We zijn als slimme mensen heel goed in staat om andere mensen naar onze hand te zetten. We verstaan de kunst van het verleiden: om iets[...]
 • Het warme hart van genade

  De HEER ging voor hem langs en riep uit: ‘De HEER! De HEER! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die duizenden geslachten zijn liefde bewijst ….’ Exodus 34:6 Wat heb jij inmiddels met[...]
 • Onze reactie op Gods genade

  Onze Vader heeft ons door zijn genade blijvende steun gegeven. 2 Tessalonicenzen 2:16 Mensen die blijven zondigen met een beroep op Gods genade hebben niets van die genade begrepen. Wie onverschillig blijft over de zonde en[...]
 • Genade werkt Gods wil uit

  Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. 1 Korintiërs 15:10 Kun jij zeggen dat je bent wat je bent – door genade? Dan moet je eerst weten wat genade[...]
 • Vallen? opstaan!

  Toen ik dacht: Mijn voet glijdt weg, hield uw trouw mij staande, HEER. Psalm 94:18 Haaa! Het is weer een dag vol zonneschijn. Tenminste … Het kan op zo’n dag als vandaag ook wel tegenzitten. Je kunt jezelf tegenvallen.[...]
 • Geniet ervan!

  God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. 1 Timotheüs 6:17 Je gelooft je ogen niet. Hier staat dat God wil dat we genieten. En dat Hij in alles voorziet om dat ook te doen. Maar veel christenen kunnen[...]
 • Blije christenen

  Wees altijd verheugd. Filippenzen 4:4b Onder sommige christenen leeft de gedachte dat somberheid het summum van diepzinnigheid is. Uitlatingen over de slechtheid van de wereld en de ernst van de zonde getuigen in hun ogen[...]