Zoekwoord: Jezus

 • Jezusbewustzijn

  Ik zal hun wandaden vergeven en aan hun zonden zal ik niet meer denken. Hebreeën 8:12 Beheerst de zonde ons bewustzijn – of Jezus? Het oude verbond zegt dat geen wetsovertreder voor God kan bestaan. Maar God heeft met de[...]
 • Richt je niet op de zonde, maar op Jezus

  ‘Was u maar blind,’ zei Jezus, ‘dan zou u zonder zonde zijn. Maar u beweert dat u kunt zien, en dus blijft uw zonde.’ Johannes 9:41 De zonde is net als haren in de badkamer. Hoe meer je erop gaat letten, hoe meer je[...]
 • Jezus legt elke aanklacht het zwijgen op

  U moet niet denken dat ik u bij de Vader zal aanklagen; Mozes, op wie u uw hoop hebt gevestigd, klaagt u aan. Johannes 5:45 Als iemand je een schuldcomplex probeert aan te praten: dat komt niet van Jezus. Als iemand je wijst[...]
 • Jezus in plaats van de wet

  De wet van de HEER is volmaakt: levenskracht voor de mens. Psalm 19:8 De inhoud van de wet was goed. Die maakte de zonde duidelijk, en de noodzaak van bekering. Maar de werking van de wet was vernietigend. Die bracht[...]
 • Blijf naar Jezus kijken

  Wij allen die met een onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. 2 Korintiërs 3:18 Hoor goed wat hier staat. Dat we[...]
 • Jezus is geen religie

  Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven. Matteüs 6:14-15 Sommige[...]
 • Jezus neemt de erfzonde weg

  Jezus neemt de erfzonde weg   Dan zal men niet meer zeggen: ‘Als de ouders onrijpe druiven eten, krijgen de kinderen stroeve tanden’. Jeremia 31:29 Bovenstaande profetie vertelt ons hoe God in het nieuwe verbond de[...]
 • Zeg: ‘Ik zie Jezus als ik mezelf zie’

  Laat mij, recht gedaan, uw gelaat aanschouwen, bij het ontwaken mij verzadigen met uw beeld. Psalm 17:15 Hahaaa! Een nieuwe dag om ons over Jezus te verbazen. Een nieuwe mogelijkheid om ons te verzadigen met zijn beeld.[...]