Preken

Jij bent zeer goed in Gods ogen
Maria rehabiliteert Eva. Bij Eva ging het mis. Zij trok Gods Woord in twijfel dat het goed was, zeer goed met haar. Maria hoort dat ze zo goed is in Gods ogen dat ze de Zoon van God in zich mag dragen. Zij gelooft dat. Ze zegt: ‘Laat Uw Woord gebeuren’. Ook wij zijn goed in Gods ogen. Dankzij Jezus! (Direct luisteren)

Genadetaal brengt vrede in relaties
Hoe houd je het oordeel uit je relaties? De Bijbel zegt dat we een nieuwe taal zullen spreken. Want waar het hart vol van is, daar stroomt de mond over. (Direct beluisteren)

Jij bent een kostbare edelsteen aan Jezus’ hart
Weet je wel hoe geliefd jij bent? Jezus is onze hemelse Hogepriester. Hij heeft ervoor gezorgd dat je daar nu al je plek hebt. Om de liefde van je hemelse Vader te ervaren. Gebruik je voorstellingsvermogen. Kijk naar Jezus. Zie wie jij bent: als een edelsteen aan zijn hart gedrukt. (Direct luisteren)

Radio 5 Interview deel 1
Radio 5 Interview deel 2
Yvonne Sprunken praat met Willem de Vink over de 100ste vertaling van stripboek Jezus Messias.

Overgave is overwinning
Het geheim van de levenskunst is overgave. Jezus deed het ons voor. En zelfs ons lichaam zegt het: doen we onze handen omhoog, dan is overgave overwinning. Dit is de meest gepreekte preek van Willem de Vink. Het thema werkt hij uit in zijn boek Hemels DNA. verkrijgbaar via thegracefactoryshop.com. (Direct luisteren)

Hoe jij doel treft als een pijl op Gods boog
Niets fijner dan leven in je bestemming. Als een pijl op Gods boog. Hij slijpt de punt. Recht de schacht. Trekt aan. Richt. En treft doel. De achterwaartse trekkracht van de boogschutter geeft de sterkste voorwaartse beweging. En wat doe jij intussen? Jij geeft je over. Zo ben je maximaal doeltreffend! (Webshop Jong en Vrij)

De mooiste bruiloft komt!
Dit is zo mooi, zo schitterend! We maken allemaal deel uit van een romance. Een hemelse bruiloft, en wij zijn de bruid. Mannen ook. Leuk! De Vader had een droom voor zijn Zoon en die droom komt uit. Dat is onze toekomst. En we kunnen het nu al beleven in ons eigen huwelijk… (Webshop Jong en Vrij)

Zoals Jezus is, zo ben ik
Hoe zie je jezelf? Mag God het zeggen? Hij is je Vader en Hij ziet je als zijn Zoon Jezus. Zo mag je jezelf dan ook gaan zien. Net zo geliefd. En met dezelfde invloed. Ga zitten en kijk in de spiegel van Jezus! (Direct luisteren)

Genade komt met rust
In een gewelddadige wereld komt genade met rust. Rust bij Jezus heet mijn nieuwste boek. Neem de tijd om die rust te ontvangen. Ga zitten op die genadestoel. Dagelijks zitten, om in die houding te leren wandelen en standhouden. (Webshop Jong en Vrij)

Revolutie van genade
Spreker De wereld zit vol geweld. Vluchtelingen snakken naar genade. Iedereen snakt ernaar. De profeten spreken van een dag waarop de wereld vol zal zijn van Gods genade. Durf je met ze mee te dromen? Die dag is al begonnen in de gemeente die vol is van Jezus! (Webshop Jong en Vrij)

Israël, Jezus en jij
God is betrokken bij de kleinste details van jouw leven. En ook bij het grote wereldgebeuren. Dat zie je als je naar Israël kijkt. Je ziet Gods tijdsklok. Wat Hij met Israël begon zal Hij afmaken. En verbaas je: Hij zal daar de gemeente van Jezus voor gebruiken. Want de genade die God schenkt, neemt Hij nooit terug! (DoorBrekers, direct luisteren 12-07-2015)

Vrij (want goed in Gods ogen)
Zit je wel op de goede stoel? Je kunt vrijgesproken zijn uit al je schuld, schaamte, angst – en toch nog als een gevangene leven. Laat tot je doordringen wat God zegt. Verander van stoel. Ga op de troon van genade zitten en heers! (Webshop Jong en Vrij)

Jouw podium is de wereld
Er is een podium van hout. Het kruis van Jezus. Daar sta jij, middenin de wereld. Je staat daar boven het rumoer om je heen als het bewijs van Gods vreugde over jou. Mensen zullen hoe dan ook moeten erkennen hoe goed God is, als ze jou daar zo zien staan. (Webshop Jong en Vrij)

Verlangen naar volmaaktheid
Waar komt ons onbevredigde gevoel vandaan? Iedereen kent wel het verlangen naar volmaaktheid. Maar niets vervult ons. Dat kan je onverschillig, passief en bitter maken. Tenzij de Volmaakte je vervult. Jezus kan je grootste vreugde zijn! (Webshop Jong en Vrij)

De taal van de Geest geeft je kracht
Gods Geest is met al zijn gaven beschikbaar in jouw leven. Die gaven mag je inzetten voor het welzijn van anderen. Maar de Geest zou de Geest niet zijn als Hij ook niet één gave had voor jezelf. Dat is de taal van de Geest. Die versterkt je, omdat je daarmee intiem contact met God onderhoudt. Geef je tong aan de Geest die in je woont! (Webshop Jong en Vrij)

Jezus in een turbulente wereld
Jezus is hard nodig in een turbulente wereld. Want wat is haar toestand? Dreiging alom. Terreur neemt toe. Religie doet net zo hard mee. Democratie ook. Jihadisten, cartoonisten, iedereen veroordeelt elkaar. Hoe komen we uit deze geweldspiraal? De profeten zagen het. God zou met vergeving komen. Dat zou eenheid brengen. En zegen. Wij hebben het ook gezien. Wij zien Jezus, de hoop voor Israël en de hele wereld. Hij heeft elke veroordeling weggenomen. Daarom bidden we: ‘Kom, Jezus!’ In een turbulente wereld is zijn gemeente een vrijplaats. (Direct luisteren)

Leef dankbaar
Wanneer leef je in je bestemming? Als je het beste van jezelf mag geven. Er ligt een belofte op je leven. Die komt tevoorschijn als je je vreugde in Jezus zoekt. En dankbaar bent voor wat achter je en wat voor je ligt. En bidt om die vervulling. (Webshop Jong en Vrij)

“Ik wil het!” (Jezus geneest)
Jezus is met ontferming bewogen over elke zieke. Omdat Hij vergeeft, geneest Hij ook. Daar is geen enkele voorwaarde aan verbonden. God heeft wel hulpmiddelen gegeven om genezing te ontvangen. Gebruik ze voor je gezondheid! (Webshop Jong en Vrij)

Geloof in het huwelijk
Ik geloof dat het huwelijk man en vrouw alles kan geven wat ze nodig hebben aan veiligheid, intimiteit en avontuur. En kinderen een hoopvolle toekomst kan geven. En een genezende invloed op de samenleving kan hebben. Ik geloof in het huwelijk omdat God erin gelooft. (Webshop Jong en Vrij)

In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest (de doop)
Bedenk hoe jij opgenomen bent in Gods realiteit. Je doop bevestigt dat je overgeplaatst bent vanuit het domein van de wereld in het domein van God. Je bent gedoopt in zijn naam. Die naam zegt ‘Ik zal er zijn’. God zal er voor je zijn als de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Je bent gedoopt in zijn omarming. Welkom in Hem! (Webshop Jong en Vrij)

Avondmaal (beleef Gods goedheid in brood en wijn)
Door te eten kwam de zonde de wereld binnen, door te eten komt jouw redding binnen. Met brood en wijn verbind je je met Jezus. Dat maakt je sterk. Het geloof versterken met brood en wijn gaat al terug tot Mozes, nee Abraham, nee Adam en Eva. Het leuke is dat je het altijd, overal en met iedereen kan doen. Doen! (Webshop Jong en Vrij)

De ruil
Jezus heeft met ons geruild. Hij nam onze hopeloze positie in, zodat wij nu in zijn glorierijke positie mogen plaatsnemen. Hoor wat die plaatsruil betekent voor je dagelijks leven. (Direct luisteren)

Ontspannen leven
Jezus heeft elke veroordeling op zich genomen. Daarom hoeven we ons niet meer waar te maken, of bang te zijn dat we tekort zullen schieten en afgewezen worden. Ontdek hoe vrij en ontspannen je dat maakt. (Direct luisteren)

Hoe lees je de bijbel (1)
Het hart van God en dat wat Hij in de bijbel tot uitdrukking bracht is Jezus. Jezus laat zien wie God is en wie wij mogen zijn. Zet de bril van Jezus op als je gaat lezen! (Direct luisteren)

Hoe lees je de bijbel (2)
Interpreteer wat je leest vanuit het volbrachte werk van Jezus: God veroordeelt niemand die eenmaal in Jezus is, omdat Jezus’ offer eens voor altijd perfect en genoeg is. (Direct luisteren)

Hoe lees je de bijbel (3)
Lees en interpreteer de bijbel van achteren naar voren. De apostelen zijn onze gidsen om het werk en de woorden van Jezus juist te interpreteren en het Oude Testament goed te begrijpen. (Direct luisteren)

De bruid: Gods liefde (1)
De Vader zoekt een bruid voor zijn geliefde Zoon. God heeft ons klaargemaakt om die bruid te zijn. Daarmee bewijst Hij zijn liefde aan de gemeente en aan jou. (Direct luisteren)

De bruid: De verovering (2)
Israël liet het als bruid afweten. Maar toch heeft God haar willen veroveren. En ons. Kijk wat Jezus voor jou over had en laat je schaken. (Direct luisteren)

De bruid: Ruth en Boaz (3)
Ruth hoopt op genade. Daarom is ze zo aantrekkelijk voor Boaz. Jezus biedt ons zijn genade aan. Dat wekt onze liefde op. Daar bovenop zal Hij ons rijk zegenen. (Direct luisteren)

BEKIJK WILLEM DE VINK VIDEO

IMG_2288Spreekbeurten boeken
Willem de Vink geeft jaarlijks meer dan 60 spreekbeurten. Je kunt hem boeken voor spreekbeurten in de kerk en op conferenties, voor seminars, workshops, mannen- en vrouwenbijeenkomsten en voor trainingen. Onderwerpen: liefde en ontzag voor Jezus, leven op het fundament van genade, genade in relaties, kwetsbaarheid, identiteit, liefde, barmhartigheid, creativiteit, stilte, een heel hart en allerlei bijbelse thema’s.

Willem en Marian de Vink kun je ook samen boeken voor spreekbeurten, seminars en trainingen over relaties en huwelijk.

Neem voor het boeken van spreekbeurten contact op.