Barabbas en alle zonen van de Vader

Hij offerde zijn leven voor hun schuld, om zijn nageslacht te zien en lang te leven.

Jesaja 53:10

Pilatus wast zijn handen in onschuld. Maar iedereen is schuldig, aan wat dan ook. En iedereen probeert de schuld af te schuiven op iemand anders. Zodoende zitten we allemaal gevangen in een keten van schuld en veroordeling. Totdat Jezus die doorbreekt. Hij is zonder schuld. In Hem is ook geen enkele veroordeling. Maar Hij neemt alle schuld van alle mensen van over de hele wereld en van alle tijden op zich. Bij Hem breekt de keten van schuld die we aan elkaar doorgeven. Hij roept elke veroordeling een halt toe. Ook die van Barabbas, die dan ook in ruil voor Hem wordt vrijgelaten.

Sommige mensen voelen zich een leven lang ongemakkelijk met die ruil. Denk je dat Barabbas die begrepen heeft? Zou hij bij het kruis van Jezus hebben staan kijken en zich hebben afgevraagd wat deze ruil voor hem betekent? Is er iets van Gods genade bij hem binnengedrongen? Of heeft hij zich weer laten ketenen in schuld en veroordeling?

Bar-abbas betekent zoon van de vader. God wilde zonen, omdat Hij de Vader is. En die heeft Hij gekregen ook, dankzij die ene Zoon, Jezus Christus. Barabbas is de representant van iedereen die door Jezus is vrijgemaakt. Of hij daar op inging weten we niet. Maar dat jij en ik daar gebruik van mogen maken is duidelijk. Jij bent die Barabbas, net als ik. We waren bestemd om gekruisigd te worden als een misdadiger. Maar Jezus hing daar in onze plaats. Daarom zijn we nu bestemd voor vrijheid, voor leven, voor het leven van een zoon van de Vader (Rom. 8:29).

Johannes 18:28-40 Matteüs 27:1-26 Marcus 15:1-15 Lucas 23:1-25