Artikelen lezen

 • Creativiteit

  Waarom doen zoveel mensen hun best om maar niet op te vallen? Dietrich Bonhoeffer zei: “Alleen het uitzonderlijke is christelijk.” En Jezus noemde zijn volgelingen de smaakmakers van deze wereld. Walter Trobisch, de[...]
 • Jezus is uniek

  Ze hebben het nog steeds over Hem. Jezus Christus. Een man die tweeduizend jaar geleden leefde. Hij stierf aan een Romeins martelwerktuig – zo’n houten kruis. Dat schijnt ook moderne mensen iets te zeggen te hebben. Jou en[...]
 • Gods vaderhart

  Laatst was ik gastspreker in een kerk die een zogenaamd Lagerhuis had georganiseerd: zo’n discussieprogramma waar de een na de ander mag opstaan om z’n mening te geven. Op zich al bijzonder, dat een kerk zoiets doet. De[...]
 • Gezondheid en genezing

  Is God geïnteresseerd in onze gezondheid? Nou en of! Johannes schrijft: ‘Geliefde, ik bid dat het u in alle opzichten goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat’ (3 Joh. 2). En Paulus: ‘Moge de God van de[...]
 • God verbindt generaties

  God heeft een plan met generaties. Hij laat zijn licht schijnen over alle generaties van alle tijden. Al op de eerste bladzijden van de bijbel kunnen we lezen dat hij een speciale bedoeling heeft met de verbinding tussen[...]
 • Creativiteit en spelplezier

  Het is Gods wens dat ons leven tot bloei komt. Toch stimuleert Hij niet zozeer onze prestaties. Het is Hem veel meer te doen om relaties. Daarin komen we tot onze bestemming. Daarom is er bij Hem ook ruimte om te spelen. De[...]
 • De betekenis van het kruis

  Het kruis. Gekoesterd door ontelbare mensen. Vereerd op uiteenlopende plaatsen. Misbruikt ook. Verworpen. En dat eeuwen achtereen. Wat is dat voor een teken, dat zo tot de verbeelding spreekt, maar ook zoveel weerstand[...]
 • De betekenis van Gods naam

  Er is een boek dat ik zou willen kussen. Ik zou mezelf erin willen verliezen. Dat boek is de bijbel. Vind je me overdreven? Niet als je weet wat ik ontdekt heb. Als de bijbel opengaat, stap je Gods wereld binnen. Grote[...]