Zoekwoord: heilige Geest

 • Geen veroordeling – Jezus werd de laatste zondebok

  Hij heeft zich bij de voltooiing van de tijden eenmaal geopenbaard, om met zijn offer de zonde teniet te doen. Hebreeën 9:26 Als mensen elkaar de schuld gaan geven, slaan ze op den duur elkaar de hersens in. God gaf Israël[...]
 • Groei – Jij ruikt goed

  En de rook van het reukwerk, mét de gebeden der heiligen, steeg uit de hand van de engel voor Gods aangezicht op. Openbaring 8:4 (NBG ’51) Onze neus is misschien wel ons gevoeligste zintuig. De reukzin stimuleert het[...]
 • Liefde – Samen geliefd

  Aan hem komt de eer toe, in de kerk. Efeziërs 3:21 Ben je gegrepen door Gods liefde, dan ga je vroeg of laat beseffen dat wat Jezus gedaan heeft niet alleen maar voor jou kan zijn. Heeft Hij jouw zonden vergeven en jou een[...]
 • Compassie – Oefenen in compassie

  Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Kolossenzen 3:12 Neem vandaag eens de tijd om je in[...]
 • Met Jezus ben je gelukkig

  ‘Gelukkig ben je.’ Matteüs 16:17 ‘U bent de messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde Simon Petrus (Mat. 16:16). Dit is de belangrijkste belijdenis van heel de kerk, van alle gelovigen, van jou en mij.
 • Het rijke nieuwe leven

  Dit geschenk gaat het gevolg van de zonde van één mens verre te boven. Romeinen 5:16 Paulus beschrijft het verschil tussen het oude en het opnieuw geboren leven door Adam en Jezus naast elkaar te plaatsen. Je kunt in de[...]
 • In bad met Jezus

  U bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie. 1 Petrus 2:9 De priesters uit het oude verbond werden aangesteld met een ritueel bad. De hogepriester Aäron en zijn zonen moesten dat nemen.[...]
 • Verschillende bedieningen

  God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven. 1 Korintiërs 12:28 De gemeente is een eenheid, maar vol diversiteit. Het is één kudde met veel schapen. Eén boom met veel takken. Eén lichaam met veel[...]