Zoekwoord: heilige Geest

 • De heilige Geest is jouw advocaat

  ‘De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid.’ Johannes 16:13 Het evangelie van Lucas en het bijbelboek Handelingen zijn allebei door dezelfde schrijver geschreven. Wil je[...]
 • Het getuigenis van de heilige Geest

  Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. Romeinen 8:16 (NBG ’51) Wie de heilige Geest dwars zit en ontkent kan geen vergeving ontvangen, zegt Jezus (Mat. 12:32). Wat betekent dat dan, zondigen tegen de[...]
 • De vreugde van de heilige Geest

  Hij is het stempel waarmee u gemerkt bent.Efeziërs 4:30 De heilige Geest kent geen grotere vreugde dan jou te bestempelen als Gods kind. Hij doet niets liever dan voortdurend bewijzen hoe bevoorrecht jij bent. Zeker weten:[...]
 • De heilige Geest heiligt ons

  Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de Geest.Romeinen 8:4bWaarom wordt er in de brieven aan de Korintiërs, Romeinen, Efeziërs, Galaten, Hebreeën tegen ons gezegd dat de wet voor[...]
 • Jij draagt het stempel van de heilige Geest

  Doof de Geest niet uit.1 Tessalonicenzen 5:19De heilige Geest heiligt ons (zijn naam zegt het al). Dat is een gegarandeerd proces, dat nooit zal stoppen. Hij gaat ermee door, ons leven lang. Zelfs onze zonden kunnen de Geest[...]
 • Zondigen tegen de heilige Geest?

  Niemand kan ooit zeggen: ‘Jezus is de Heer,’ behalve door toedoen van de heilige Geest.1 Korintiërs 12:3Sommige mensen leven met de angst dat ze misschien wel zondigen tegen de heilige Geest. Maar is die angst terecht?
 • De heilige Geest zal blijven

  Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.Johannes 14:17Is het ooit wel eens goed tot je doorgedrongen dat je de Geest niet alleen krijgt, maar dat die ook blijft? Jezus legt hier een[...]
 • Hemel – Zonde weg, dan komt de Geest

  ‘Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere Pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn.’ Johannes 14:16a Johannes de Doper zag Jezus en zei dat hij de zonde van de wereld weg zou nemen. Gelijk zei hij erbij dat[...]