Zoekwoord: rust

 • Rust – Bedenk liever wat boven is

  Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Kolossenzen 3:2 Wat voor informatie krijg je op een dag binnen? Weet je dat we voortdurend te horen krijgen wat we allemaal tekortkomen? We moeten ons zorgen[...]
 • Rust – Jij in de hemel

  Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden. Hebreeën 4:16 God heeft Jezus de heerschappij gegeven over de hemel en de aarde.[...]
 • Rust – Satan is het zwijgen opgelegd

  De engel van de HEER zei tegen Satan: ‘De HEER zal je het zwijgen opleggen.’ Zacharia 3:2 Ooit klaagde Satan mensen aan in de hemel. Maar dat zou niet zo blijven. De profetie voorspelde dat hem het zwijgen opgelegd zou[...]
 • Rust – In het land van rust

  En wie is binnengegaan in zijn rust, vindt rust na zijn werk zoals God na het zijne. Hebreeën 4:10 God had Israël een geweldig land beloofd. De mensen konden zich er een voorstelling van maken, want God had dat land van[...]
 • Rust – In hemelse rust

  Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. Efeziërs 2:6 Een van de wonderlijkste slapers is Jakob. Als hij vlucht voor de wraak van zijn broer Esau,[...]
 • Rust – Jezus slaapt in de storm

  ‘Zwijg, wees stil’. Marcus 4:39 Wat doe je in de storm? Het moet daar op het Meer van Galilea tussen de bergen griezelig gespookt hebben toen de discipelen met Jezus een boottocht maakten. De vissers waren in ieder geval[...]
 • Rust – God werkt in de slaap

  Hierop ontwaakte ik en sloeg mijn ogen op. De slaap had mij goedgedaan. Jeremia 31:26 Het klinkt je misschien vreemd in de oren, maar God werkt graag als wij slapen. Hij wil dat we Hem in de stilte van de slaap zullen[...]
 • Rust – De slaap als stilte (2)

  Vergeefs is het dat je vroeg opstaat, je laat te ruste legt, je aftobt voor wat brood – hij geeft het zijn lieveling in de slaap. Psalm 127:2 Ben je al wat gewend geraakt aan je momenten van stilte? Het kan nog stiller. Je[...]