Zoekwoord: stilte

 • Stilte – De stilte van de schepping spreekt

  Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord, het is een spraak zonder klank. Psalm 19:4 In de Bijbel wordt de natuur niet vereerd als een romantisch paradijs of een wetenschappelijk wonder. Maar Gods boek maakt je wel[...]
 • Stilte – Voor altijd gered

  God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. 1 Petrus 5:5 (NBG ’51) Jouw redding hangt niet van jou af. Vergeving niet. Zegen niet. Vrede niet. Het hangt allemaal puur van God af. Hij en Hij alleen[...]
 • Stilte – God straalt over jou

  ‘Moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.’ Numeri 6:26 Indertijd kon de priester het volk zegenen als het offer was gebracht. Dan kon God over zijn volk stralen. ‘Moge de HEER u zegenen en u beschermen,[...]
 • Stilte – Blijf kijken

  ‘En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt.’ Johannes 17:22 (HSV) Stel je Jezus voor. Hij straalt. Het licht dat Hij uitstraalt komt van achter Hem vandaan. Dat licht omstraalt Hem en schijnt door Hem[...]
 • Stilte – In zijn licht zie je het licht

  In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Johannes 1:4 Het eerste woord dat in de schepping klonk bracht licht voort. En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. (Genesis 1:3, HSV) Voordat de[...]
 • Stilte – Jezus verbindt zich met jou

  ‘Ik heb je slechts een ogenblik verlaten, maar met open armen zal ik je weer ontvangen.’ Jesaja 54:7 Soms kan de stilte bijna ondraaglijk zijn. Bedenk eens hoe Jezus in de stilte van de meest pijnlijke eenzaamheid[...]
 • Stilte – Ook Jezus bleef de stilte opzoeken

  Op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om te bidden. De hele nacht bleef hij tot God bidden. Lucas 6:12 Jezus ging ons voor de stilte in. Nog voordat Hij in het openbaar aan de slag ging, leidde Gods Geest Hem[...]
 • Stilte – Jezus is het beeld van God

  Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. Johannes 1:14 Een plaatje zegt soms meer dan duizend[...]