Inspiratie

Genade als dagelijks voedsel: zelf zoeken in meer dan 1800 stukjes inspiratie van Willem de Vink! Onder andere uit de dagboeken: Goede genade, over het fundament van het geloof; Genade op genade, over de eerste vijf bijbelboeken; Inspirator, over het leven van Jezus; Rust bij Jezus; Hemelmomenten en zelfs nog meer. Je vindt ze allemaal hier…

Zoek op onderwerp: Liefde, Rust, Wijsheid, AvondmaalZegen, Wet, Huwelijk, Overvloed, Israël, Vergeving, Zonde, Angst, Redding, Veroordeling, Geluk, Jezus, Abraham, Genezing, Het Kruis, Heilige Geest, Stilte, Genade…

 • Een wonderboom vol genade

  Ik wist het wel: u bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid.Jona 4:2Zonde is geen moreel begrip. Je kunt de zonde niet op de weegschaal van goed of slecht leggen. Zonde is ook geen[...]
 • Jezus is genoeg

  Op de berg van de HEER zal erin voorzien worden.Genesis 22:14Abraham vertrouwde op God. Hij geloofde in God. Hij is ons geloofsvoorbeeld.Als hij een altaar bouwde, legde hij daar geen offerdier op (Gen, 12:7, 13:8). Hij[...]
 • Jij bent geen slachtoffer

  Ook u bent door zijn genade gered.Efeziërs 2:4bJe kunt je misbruikt voelen. Mishandeld. Tekortgedaan. Ben je bang dat je daarmee moet blijven leven? ‘U leefde in de wereld zonder hoop en zonder God,’ lezen we (Ef.[...]
 • Revolutie van vergeving

  ‘Ik, ík ben het, die omwille van zichzelf je misdaden tenietdoet en je zonden vergeet.’ Jesaja 43:25Jesaja wordt wel eens het vijfde evangelie genoemd, omdat deze profeet zo scherp het werk van Jezus omschrijft. Hij[...]
 • Voorraadschuren van genade

  Bij het horen van die woorden kon Jozef zijn tranen niet bedwingen.Genesis 50:17bJozef huilt als zijn broers hem om vergeving vragen. Begrijpen ze dan niet dat hij hen allang vergeven heeft?Jozef was koning in Egypte[...]
 • Hoe ben je vrij van zonde?

  Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.1 Johannes 1:9Wat lezen we hier over God? Dat Hij trouw en rechtvaardig is. Zijn trouw en[...]
 • Hink niet op twee gedachten

  ‘Blijf in mij, dan blijf ik in jullie.’Johannes 15:4Je mag alles met God bespreken. Je moeite, je strijd, je falen. Maar er ligt van Gods kant geen enkele eis om je zonden te belijden, vóórdat Hij vergeeft. Hij hééft[...]
 • Je bent vergeven!

  Jezus zei: ‘Vader, vergeef hun ...’Lucas 23:34aJe bént vergeven! Je leeft zonder schuld en schaamte en angst voor veroordeling als je Jezus kent. Dat maakt je tot een ander mens, een nieuwe schepping.