Zoekwoord: de wet

 • De wet is klaar

  De wet vindt zijn doel in Christus, zodat iedereen die gelooft rechtvaardig zal worden verklaard.Romeinen 10:4De wet heeft z’n werking verloren. De wet moest mensen rechtvaardig verklaren die zich aan haar regels hielden[...]
 • De wet was tijdelijk, de genade is eeuwig

  Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht.Galaten 3:25Toen Jezus aan het kruis het nieuwe verbond instelde, was de rol van de wet uitgespeeld. De wet was bedoeld om de zonde aan het licht te brengen[...]
 • De hedendaagse wet

  Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God. Galaten 2:20b Je hoort het op televisie, in films, in opleidingen, op je werk. Het is de godsdienst van deze tijd. De toverspreuk die je een goed leven moet[...]
 • Wet of genade in de opvoeding

  Zolang een erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf, ook al is hij reeds de eigenaar van de hele erfenis. Galaten 4:1 Paulus vergelijkt de wet met een toezichthouder in de opvoeding. Die is er voor[...]
 • Nood breekt wetten

  Wie heeft mij aangeraakt? Lucas 8:45 Een vrouw lijdt al twaalf jaar aan bloedverlies. Ze is daarom bestempeld als onrein en leeft geïsoleerd van de samenleving. Zelfs het aanraken van haar kleding maakt anderen besmet. In[...]
 • Echtheid – Jouw kwetsbaarheid maakt je sterk

  In mijn zwakheid ben ik sterk. 2 Korintiërs 12:10 Hoe kun je in je kwetsbaarheid sterk zijn? Als je weet dat je des te meer geliefd bent! Loop je tegen je tekorten aan? Jezus kan daarin als geen ander met je meeleven. Hij[...]
 • Echtheid – Hoe kwetsbaarder, hoe meer geliefd

  We zijn voor heel de wereld, zowel voor engelen als mensen, een schouwspel geworden. 1 Korintiërs 4:9 Als het leven een podium is, dan sta je daar uiterst kwetsbaar op. Als je laat zien wie je bent en wat je kan, wat zullen[...]
 • Echtheid – Kwetsbaar echt

  Uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade. Johannes 1:16 Jij bent bedoeld om gekend te zijn zoals je echt bent. Dat vraagt om kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid is plezierig als je vertrouwen hebt in wie[...]