Zoekwoord: heilige Geest

 • Hemel – Waarvan getuigt Gods Geest?

  Hiervan legt ook de heilige Geest voor ons getuigenis af. Hebreeën 10:15 De heilige Geest wijst ons op Jezus. Hij maakt ons duidelijk wat Jezus bereikt heeft voor ons. Hij getuigt ervan wie we zijn geworden dankzij Jezus.[...]
 • Hemel – Jezus in jou is zijn Geest in jou

  Dat hij in ons blijft, weten we door de Geest die hij ons heeft gegeven. 1 Johannes 3:24 Jezus in ons is natuurlijk zijn Geest in ons. Zijn Geest, in ons! Denk eens mee. De Geest die Jezus vol maakte van wijsheid en inzicht,[...]
 • Hemel – Gods Geest komt met een hemelse taal

  Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf. 1 Korintiërs 14:4, NBG ’51 Het eerste wat God wil aanraken zodra hij met zijn Geest in jou woont is je tong. Je ziet dat al in het bijbelboek Handelingen. De tongen van vuur[...]
 • Met vergeving krijgt de Geest vrij spel

  Terwijl Petrus nog aan het woord was, daalde de heilige Geest neer op iedereen. Handelingen 10:44 Vergeving maakt de weg vrij voor de heilige Geest. Neem je de vergeving aan die Jezus aanbiedt, dan krijgt de heilige Geest[...]
 • Gods leiding door zijn Geest

  U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Romeinen 8:9 Er is geen enkele reden om onzeker te zijn over Gods leiding. Daar heeft God zijn Geest voor gegeven. Hij gaat voor je uit. Hoe merk je dat? Door[...]
 • Gods Geest is niet alleen op je, maar ook in je

  ‘Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen.’ Handelingen 2:38-39 Van begin af aan beweegt Gods adem in de schepping. Die adem is zijn Geest, de kracht waarmee[...]
 • Gods Geest voelt zich bij je thuis

  ‘Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de heilige Geest.’ Johannes 1:33 Was de hemel ooit gesloten? Nu is hij geopend – en hoe! Als Jezus gedoopt is,[...]
 • Zonde weg, dan komt de Geest

    ‘Hebben jullie de heilige Geest ontvangen toen jullie het geloof aanvaardden?’ Handelingen 19:2 Johannes zag Jezus en zei dat Hij de zonde van de wereld weg zou nemen. God had dat Johannes in de mond gelegd, want hij[...]