Zoekwoord: liefde

 • Liefde – Slappe liefde, sterke liefde

  De HEER, je God, zal in je midden zijn, hij is de held die je bevrijdt. Sefanja 3:17 Liefde is nooit slap, al krijgen sommige mensen een wee gevoel bij dat woord. Misschien komt dat omdat ze geen goede voorbeelden van echte,[...]
 • Liefde – De krachtige liefde van Jezus

  Hij trok weldoende rond en genas allen die in de macht waren van de duivel, want God was met Hem. Handelingen 10:38 (WV) Jezus was een geweldige vriend. Hij trok drie jaar lang bijna onafgebroken op met minstens twaalf[...]
 • Liefde – Hoe meer vergeving, hoe meer liefde

  ‘Wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde.’ Lucas 7:47 Een farizeeër nodigt Jezus bij zich thuis uit. Tijdens het eten dringt een vrouw het huis binnen. Ze rent op Jezus af en begint al huilend zijn voeten[...]
 • Liefde – Jezus rehabiliteert Petrus

  ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’ Johannes 21:17 Niets wat wij doen kan Gods liefde voor ons groter maken. En niets wat wij doen kan het kleiner maken. Jezus schonk ons aan het kruis een complete en definitieve[...]
 • Liefde – Wat een liefde: jij bent vergeven!

  ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’ Lucas 23:34 Denk niet dat alleen een paar Joden en Romeinen Jezus hebben vermoord. Ook wij hebben zijn terechtstelling veroorzaakt. De Bijbel is er duidelijk over dat[...]
 • Liefde – Liefde tot het uiterste

  Zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Johannes 13:1 Net als de andere evangelieschrijvers besteedt Johannes veel aandacht aan de beschrijving van het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus. De inleiding op[...]
 • Liefde – Agapèliefde

  ‘Blijf in mijn liefde.’ Johannes 15:9 In de psychologie worden verschillende soorten liefde beschreven. Robert Stenberg kwam met zijn beroemde driehoek van romantische liefde, kameraadschappelijke liefde en[...]
 • Liefde – ‘Abba!’

  En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de Geest van zijn Zoon gegeven, die ‘Abba, Vader’ roept. Galaten 4:6 Telkens als ik in Israël ben, ontroert het me als ik kinderen ‘Abba’ tegen hun papa hoor zeggen. Dat[...]