Inspiratie

Genade als dagelijks voedsel: zelf zoeken in meer dan 1600 stukjes inspiratie van Willem de Vink! Onder andere uit de dagboeken: Goede genade, over het fundament van het geloof; Genade op genade, over de eerste vijf bijbelboeken; Inspirator, over het leven van Jezus; Rust bij Jezus en zelfs nog meer. Je vindt ze allemaal hier…

Zoek op onderwerp: Liefde, Rust, Wijsheid, AvondmaalZegen, Wet, Huwelijk, Overvloed, Israël, Vergeving, Zonde, Angst, Redding, Veroordeling, Geluk, Jezus, Abraham, Genezing, Het Kruis, Heilige Geest, Stilte, Genade…

 • Vallen? opstaan!

  Toen ik dacht: Mijn voet glijdt weg, hield uw trouw mij staande, HEER. Psalm 94:18 Haaa! Het is weer een dag vol zonneschijn. Tenminste … Het kan op zo’n dag als vandaag ook wel tegenzitten. Je kunt jezelf tegenvallen.[...]
 • Geniet ervan!

  God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. 1 Timotheüs 6:17 Je gelooft je ogen niet. Hier staat dat God wil dat we genieten. En dat Hij in alles voorziet om dat ook te doen. Maar veel christenen kunnen[...]
 • Blije christenen

  Wees altijd verheugd. Filippenzen 4:4b Onder sommige christenen leeft de gedachte dat somberheid het summum van diepzinnigheid is. Uitlatingen over de slechtheid van de wereld en de ernst van de zonde getuigen in hun ogen[...]
 • Gezond leven

  Zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. Psalm 16:7b Het effect van de vrijspraak van Jezus is een zuiver geweten. We hoeven niet met een schuldgevoel over onze fouten en tekortkomingen te blijven rondlopen. Nee, we worden[...]
 • Jezusbewustzijn

  Ik zal hun wandaden vergeven en aan hun zonden zal ik niet meer denken. Hebreeën 8:12 Beheerst de zonde ons bewustzijn – of Jezus? Het oude verbond zegt dat geen wetsovertreder voor God kan bestaan. Maar God heeft met de[...]
 • Ontdek het verschil

  Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. 2 Korintiërs 5:17 Toen je met Jezus stierf en met Hem opstond in een nieuw[...]
 • Richt je niet op de zonde, maar op Jezus

  ‘Was u maar blind,’ zei Jezus, ‘dan zou u zonder zonde zijn. Maar u beweert dat u kunt zien, en dus blijft uw zonde.’ Johannes 9:41 De zonde is net als haren in de badkamer. Hoe meer je erop gaat letten, hoe meer je[...]
 • Een nieuw bewustzijn

  Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Johannes 1:29 Johannes de Doper doorbrak het ritueel dat de Joden één keer in het jaar naar Jeruzalem moesten optrekken om in de tempel te offeren voor hun[...]