Inspiratie

 • Hemel – Geloof je dat je in de hemel komt?

  ‘Geloof je dat?’ Johannes 11:26b Jezus geeft eeuwig leven. Hij doet dat met de kracht waarmee hij zelf uit de dood opstond. De kracht die van hem uitgaat vergelijkt hij met brood uit de hemel. Met die kracht tilt hij je over[...]
 • Hemel – Sterven is winst

  Of ik nu in leven blijf of moet sterven. Filippenzen 1:20b Paulus is er nuchter over. Sterven is niet eng. Het is een verhuizing. En die overgang is alleen maar winst, omdat er na dit leven een veel beter leven komt. Want[...]
 • Hemel – Niets gaat verloren, alles wordt vernieuwd

  Hiervoor heeft God zelf ons gereedgemaakt. 2 Korintiërs 5:5a We hebben een geweldig vooruitzicht. We krijgen een nieuw lichaam. Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin we wonen, wordt afgebroken, we van[...]
 • Hemel – We zullen onze kleintjes terugzien

  En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. Openbaring 22:5b Niets is zo aangrijpend als bij een graf staan van een kind dat naar ons idee veel te vroeg is gestorven. Ik heb meerdere keren zo’n begrafenis geleid.[...]
 • Hemel – Jouw naam is bekend in de hemel

  ‘Verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is.’ Lucas 10:20b God gebruikt boeken. Hij heeft wat hij tegen mensen wilde zeggen vastgelegd in de Bijbel. Maar weet je dat hij ook boeken bewaart in de hemel? Hij heeft[...]
 • Hemel – De hele Bijbel werkt naar de hemel toe

  Voor altijd doet hij de dood teniet. Jesaja 25:8 Met Jezus wordt pas echt duidelijk dat God wil dat we eeuwig met hem zullen leven. Maar ook in de oudste bijbelboeken lezen we erover. ‘Ik laat sterven, ik geef leven’[...]
 • Hemel – Daniël ziet ons al stralen in de hemel

  De verlichten zullen stralen. Daniël 12:3a Daniël is een bijzondere profeet. Hij overleeft vier wereldrijken. Maar hij kijkt verder dan het tumult dat zich op het wereldtoneel afspeelt. Hij ziet hoe engelen op aarde van[...]
 • Hemel – Hoe ga je naar de hemel?

  Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat. Psalm 91:11 Wat gebeurt er als je sterft? Hoe kom je in de hemel? De Bijbel spreekt nergens over een hemelpoort waar Petrus met sleutels de wacht[...]