Zoekwoord: de wet

 • Jij leeft zonder angst

  Laat u op geen enkele manier door uw tegenstanders angst aanjagen, want dat is een teken van God: voor hen dat ze ten gronde gaan, voor u dat u wordt gered.  Filippenzen 1:28Deze wereld is in de greep van de angst. Wat een[...]
 • Kijk naar het kruis

  ‘De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft.’Johannes 3:14Het volk werd in de woestijn door slangen gebeten. Dat veroorzaakte dood en verderf, want het waren giftige[...]
 • Je bent vergeven!

  Jezus zei: ‘Vader, vergeef hun ...’Lucas 23:34aJe bént vergeven! Je leeft zonder schuld en schaamte en angst voor veroordeling als je Jezus kent. Dat maakt je tot een ander mens, een nieuwe schepping.
 • God bouwt een feestje om zijn vergeving

  Naar zijn wil en verlangen ...Efeziërs 1:5Wat is God groot! Wat is zijn genade rijk en overvloedig! Je leest het op zoveel plaatsen in de Bijbel. Lees het vandaag in Efeziërs 1.
 • Gezond denken is gezond leven

  Zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. Psalm 16:7b Het effect van de vrijspraak van Jezus is een zuiver geweten. We hoeven niet met een schuldgevoel over onze fouten en tekortkomingen te blijven rondlopen. Nee, we worden[...]