Zoekwoord: Abraham

 • Groei – Abrahams ontwikkeling

  Hij wordt zelfs Gods vriend genoemd. Jakobus 2:23 God gaf Abraham een paspoort voor het beloofde land en de verzekering voor een veilige reis. Onderweg veranderde die reis in een avontuur waarin Abraham met de Eeuwige optrok[...]
 • Jezus vóór Abraham

  ‘Abraham, uw vader, verheugde zich op mijn komst, en toen hij die meemaakte, was hij blij.’ Johannes 8:56 De Joden zijn er trots op dat ze van Abraham afstammen. Maar Jezus zegt dat ze dan ook zouden moeten doen wat[...]
 • Kinderen van Abraham en Sara

    Kijk naar Abraham, jullie vader, naar Sara, die jullie heeft gebaard.Jesaja 51:2God is zo goed en Hij heeft zoveel te geven! Hoe zoek je Hem? En hoe ontvang je wat Hij wil geven? Hier heb je een tip hoe je daar mee bezig[...]
 • Abrahams zegen onze zegen

  Dus wordt iedereen die gelooft samen met Abraham, de gelovige, gezegend. Galaten 3:9Wat voor zegen ontving Abraham waarmee wij ook gezegend zullen worden? De grootste zegen was natuurlijk zijn vriendschap met God. En de[...]
 • Dezelfde zegen die Abraham kreeg, is voor jou

  Het is nu juist door zijn belofte dat God zijn genade aan Abraham heeft geschonken.Galaten 3:18bAbraham zag een hemelse stad voor zich, waar zijn nageslacht zou wonen. De belofte die God aan hem deed, opent een geweldige[...]
 • De belofte voor Abraham en zijn nageslacht

  En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte. Galaten 3:29Als wij kinderen van Abraham zijn en delen in de genade die God hem schonk, is het logisch dat we ons verdiepen in[...]
 • De zegen van Abraham in het avondmaal

  En Melchisedek, de koning van Salem, liet brood en wijn brengen.Genesis 14:18aHet avondmaal zit vol beloften. De eerste keer dat er in de Bijbel over het avondmaal wordt gesproken is bij Abraham. Melchisedek, de koning van[...]
 • Kijk met Abraham mee

  Abraham, die de vader van ons allen is.Romeinen 4:16bJe zou eens met Abraham de toekomst in moeten kijken. Hij overzag Gods kosmische plan: de komst van Jezus, de uitwerking van het evangelie van genade voor Israël en de[...]