Zoekwoord: Israël

 • Liefde – Gods liefde voor Israël

  De genade die God schenkt, neemt hij nooit terug. Romeinen 11:29 God heeft altijd gezocht naar manieren om zijn liefde tot uitdrukking te brengen. Daarom koos Hij van alle volken in eerste instantie Israël uit om mee op te[...]
 • Jezus in Israël

  Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn. Matteüs 4:1 Israël is een bijzonder land. Hier komen drie continenten samen: Afrika, Europa en Azië. De strakke kustlijn nodigt uit om aan land te komen. De[...]
 • Let op Israël

  Laat dit voor het nageslacht worden opgeschreven, dan zal een herboren volk de HEER loven.Psalm 102:19 God kondigt in zijn Woord een ommekeer aan in het lot van zijn volk Israël. Hij zal komen met genade! En toch wacht de[...]
 • God zal Israël zegenen

  ‘De HEER verlangt naar jou en je land wordt ten huwelijk genomen.’Jesaja 62:4 Iedereen die in Jezus gelooft wordt door Hem gekoesterd als zijn bruid. Daarom mogen we alles wat er in de Bijbel over die bruid geschreven[...]
 • Israël jaloers maken

  Door hun overtreding konden de heidenen worden gered en daarop moesten zij afgunstig worden.Romeinen 11:11 Jezus verwierf zijn bruid door voor haar te sterven. Vanaf dat moment is er niets dat Hem weerhoudt om haar enorm te[...]
 • Eerst de volken, maar dan ook Israël

  Ik wens uit de grond van mijn hart en bid tot God dat ze zullen worden gered.Romeinen 10:1 Jezus beperkte zijn aardse optreden tot het volk Israël. Maar toen Hij stierf, nam Hij niet alleen de zonden van dat ene volk op[...]
 • Normen en waarden

  Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Matteüs 5:45b Wat houdt onze samenleving zich toch bezig met normen en waarden … Jezus legde in de bergrede bloot waar het ons aan schort (Mat. 5-7). We[...]
 • De hedendaagse wet

  Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God. Galaten 2:20b Je hoort het op televisie, in films, in opleidingen, op je werk. Het is de godsdienst van deze tijd. De toverspreuk die je een goed leven moet[...]