Zoekwoord: Jezus

 • Hemel – Jezus schrijft jouw hemelse paspoort

  ‘Ik zal op hem schrijven de naam van mijn God en de stad van mijn God.’ Openbaring 3:12b Wie je bent wordt bepaald door wat er in je hart leeft. Dat is als het ware je per- soonlijke paspoort. Twee dingen staan daarin. 1.[...]
 • Hemel – De hemel is de plek van Jezus

  Jezus Christus, die de hemel is binnengegaan. 1 Petrus 3:21b-22a De hemel is een echte plek. We weten dat Jezus er vandaan kwam. Hij zegt over zichzelf: ‘Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat[...]
 • Hemel – In de hemel zit Jezus op de troon

  ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader. Filippenzen 2:11 In de Bijbel wordt Jezus koning genoemd. Die functie heeft hij ook in de hemel.1 Hij regeert daar als koning namens God. Jezus is in de hemel op de[...]
 • Hemel – Jezus, de hogepriester die voor ons opkomt

  ‘Jij bent priester voor eeuwig.’ Hebreeën 7:21b In de Bijbel wordt Jezus hogepriester genoemd. Die functie heeft hij in de hemel.1 Hij verbindt daar op dit moment mensen met God. De kern van mijn betoog is dat wij een[...]
 • Hemel – We zullen in de hemel zijn zoals Jezus

  Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus. Hebreeën 12:2a Als je aan de hemel denkt, hoe zie je jezelf daar dan? Je zou naar Jezus moeten kijken, want je zult in de hemel net zo zijn als hij. Geliefde broeders en[...]
 • Hemel – Jezus’ opdracht is eeuwig leven geven

  ‘Ik weet dat zijn opdracht eeuwig leven betekent.’ Johannes 12:50a Jezus weet heel goed wat zijn opdracht is. Zijn dood zal nodig zijn om mensen met hem mee te nemen naar de hemel. ‘Wanneer ik van de aarde omhooggeheven[...]
 • Hemel – Wij volgen Jezus naar huis

  ‘Mijn koninkrijk is niet van deze wereld.’ Johannes 18:36b Jezus had zelfs geen steen om zijn hoofd op te rusten te leggen.1 Gods Zoon was bestemd voor de hemel: daar zou hij thuis zijn. Hij wist dat van jongs af aan.[...]
 • Hemel – Jezus komt!

  De redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. Romeinen 13:11b Het is ongelofelijk hoe vaak er in de Bijbel over het einde wordt geschreven. Zeker als je bedenkt hoe weinig er bij ons over wordt gesproken. Over[...]