Zoekwoord: angst

 • Hemel – Hoe kun je leven zonder doodsangst?

  Om allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood. Hebreeën 2:15 Iedereen is bang voor de dood. Sommige mensen zijn bang voor het moment van sterven. Anderen voor alles wat je achterlaat. Weer[...]
 • Angst zit Gods Geest in de weg

  Uit angst besloot ik uw talent te begraven.Matteüs 25:25aAngst zit Gods Geest in de weg. Angst blokkeert ons. Omdat we bang zijn de controle te verliezen, proberen we de dingen van Gods koninkrijk naar onze hand te zetten.[...]
 • Leven zonder angst

  Op God, wiens woord ik prijs, op God vertrouw ik, angst ken ik niet. Psalm 56:5 Kijk hoe Jezus in de tuin onze plaats inneemt. Hij ondergaat onze angst, zodat wij niet meer bang hoeven te zijn. In zijn angst bidt Hij voor[...]
 • Geen angst voor de oordeelsdag

  Daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn. 1 Johannes 4:17 God is de Allerhoogste. Daarom zal iedereen aan Hem verantwoording moeten afleggen van alles wat hij heeft gedaan. God zal je daden[...]
 • Geen verlatingsangst

  Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?Matteüs 27:46Opmerkelijk: de enige keer dat Jezus in de evangeliën God aanroept met ‘God’ is hier aan het kruis. Anders praat Hij altijd met ‘de Vader’.
 • Geen angst voor veroordeling

  Die ene overtreding heeft tot veroordeling geleid, maar de genade die na talloze overtredingen geschonken werd, heeft tot vrijspraak geleid. Romeinen 5:16Ken je dat: stress? Stress is ellendig, vooral als het je niet[...]
 • Jij leeft zonder angst

  Laat u op geen enkele manier door uw tegenstanders angst aanjagen, want dat is een teken van God: voor hen dat ze ten gronde gaan, voor u dat u wordt gered.  Filippenzen 1:28Deze wereld is in de greep van de angst. Wat een[...]
 • Hemel – Verlangen naar volmaaktheid

  Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. 1 Korintiërs 13:10 Ik herken in mijzelf een verlangen naar schoonheid, liefde, een plek waar ik echt thuis ben. Het verlangen naar een paradijs. Ik heb het over de[...]