Zoekwoord: angst

 • Angst zit Gods Geest in de weg

  Uit angst besloot ik uw talent te begraven.Matteüs 25:25aAngst zit Gods Geest in de weg. Angst blokkeert ons. Omdat we bang zijn de controle te verliezen, proberen we de dingen van Gods koninkrijk naar onze hand te zetten.[...]
 • Leven zonder angst

  Op God, wiens woord ik prijs, op God vertrouw ik, angst ken ik niet. Psalm 56:5 Kijk hoe Jezus in de tuin onze plaats inneemt. Hij ondergaat onze angst, zodat wij niet meer bang hoeven te zijn. In zijn angst bidt Hij voor[...]
 • Geen angst voor de oordeelsdag

  Daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn. 1 Johannes 4:17 God is de Allerhoogste. Daarom zal iedereen aan Hem verantwoording moeten afleggen van alles wat hij heeft gedaan. God zal je daden[...]
 • Geen verlatingsangst

  Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?Matteüs 27:46Opmerkelijk: de enige keer dat Jezus in de evangeliën God aanroept met ‘God’ is hier aan het kruis. Anders praat Hij altijd met ‘de Vader’.
 • Geen angst voor veroordeling

  Die ene overtreding heeft tot veroordeling geleid, maar de genade die na talloze overtredingen geschonken werd, heeft tot vrijspraak geleid. Romeinen 5:16Ken je dat: stress? Stress is ellendig, vooral als het je niet[...]
 • Jij leeft zonder angst

  Laat u op geen enkele manier door uw tegenstanders angst aanjagen, want dat is een teken van God: voor hen dat ze ten gronde gaan, voor u dat u wordt gered.  Filippenzen 1:28Deze wereld is in de greep van de angst. Wat een[...]
 • Pure genade voor elke dag!

  ‘Weet dat ik je zal genezen, ik zal je wonden helen, spreekt de HEER, ook al noemt men je Verworpene.’ Jeremia 30:17 We kennen de pijn allemaal. Je bent verwond en het ziet er niet naar uit dat je ooit zult genezen. Je hebt[...]
 • Geen schuld, geen schaamte

  De laatste Adam werd een levendmakende geest. 1 Korintiërs 15:45b Volgens biologen zijn twee emoties typisch menselijk: schuld en schaamte. Dat zijn dan ook precies de emoties die ons zondebewustzijn tot uitdrukking[...]