Zoekwoord: de wet

 • De wet staat voor ons in een ander daglicht

  Stellen wij door het geloof de wet buiten werking? Integendeel, wij bevestigen de wet juist. Romeinen 3:31 Zonder Gods genade binden de geboden (ook de tien geboden) ons aan de zonde. Ze maken ons ervan bewust dat we[...]
 • Jezus in plaats van de wet

  De wet van de HEER is volmaakt: levenskracht voor de mens. Psalm 19:8 De inhoud van de wet was goed. Die maakte de zonde duidelijk, en de noodzaak van bekering. Maar de werking van de wet was vernietigend. Die bracht[...]
 • Dood voor de wet

  Zo bent ook u, broeders en zusters, dood voor de wet dankzij de dood van Christus en behoort u nu een ander toe: hem die uit de dood is opgewekt. Romeinen 7:4 De ideale man? Stel je voor dat je met de wet getrouwd was. Dan[...]
 • De wet sluit uit, genade sluit in

  Wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen. Handelingen 10:15b De wet van Mozes verklaarde nogal wat dingen, dieren en mensen onrein. Ze waren uitgesloten om te gebruiken, of God te dienen. Dieren[...]
 • De wet helpt niet – daarom geeft God iets beters

  Niemand wordt rechtvaardig door de wet na te leven. Galaten 2:16 God gaf de wet aan Mozes om het volk duidelijk te maken dat ze zich niet aan zijn geboden kunnen houden, maar iets anders nodig hebben om te voldoen. Ze[...]
 • Jezus waarschuwt voor het zuurdesem van de wet

    U bent immers als ongedesemd brood, omdat ons pesachlam, Christus, is geslacht. 1 Korintiërs 5:7 Jezus doet opnieuw een voedselwonder voor de menigte mensen die Hem volgt. Nu met zeven broden en wat visjes. Er blijven[...]
 • De wet bereikt niets, de Geest alles

  Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Romeinen 8:3a De schriftgeleerden en Farizeeërs waren de beste wetsbetrachters in Israël. Toch konden ze[...]
 • Het is dus klaar met de wet

  De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Romeinen 8:2 De wet kent twee kanten. Een positieve en een negatieve. Het positieve van de wet is dat hij veiligheid[...]