Zoekwoord: geluk

 • Hemel – Gelukkig, hij is onze koning!

  Geprezen zij de HEER in eeuwigheid! Amen, amen! Psalm 89:53 Mensen die op de hemel gericht zijn kennen een bijzonder geluk. Ze zien hoe ze daar welkom zijn, omdat God straalt als ze bij hem komen. Gelukkig het volk dat van[...]
 • Hemel – Mag je jezelf gelukkig prijzen?

  In de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we onszelf gelukkig. Romeinen 5:2b Heel ons leven is een vormingsproces om ons op te voeden in de verwachting op wat komen gaat. Als God in je werkt, werkt hij aan die[...]
 • Niet bang zijn: geluk en genade zúllen volgen

  Ik vrees geen gevaar.Psalm 23:4aHoe vaak zegt Jezus niet: ‘Vrees niet’? Wij laten ons zo gemakkelijk intimideren door de omstandigheden waarin we verkeren, dat we daardoor het zicht op Gods beloften kwijtraken. Maar wat[...]
 • Geluk en genade achtervolgen je

  Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven.Psalm 23:6Weet je dat God je achtervolgt met geluk en genade? Hij zal niet rusten totdat Hij je daarmee kan bereiken! ‘Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn[...]
 • Zing van geluk en genade

  De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.Psalm 23:1Als je weet hoe slecht het met mensen gesteld is; als je weet dat Gods rechtspraak eigenlijk alleen maar tot veroordeling kan leiden; als je weet dat onze[...]
 • Mijn geluk

  Ik zeg tot de HEER: ‘U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat u te boven’.Psalm 16:2Yesss! God is zo goed dat je in Hem je hoogste geluk kunt vinden. Als niemand of niets anders je zoveel voldoening, vreugde en geluk[...]
 • Met Jezus ben je gelukkig

  ‘Gelukkig ben je.’ Matteüs 16:17 ‘U bent de messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde Simon Petrus (Mat. 16:16). Dit is de belangrijkste belijdenis van heel de kerk, van alle gelovigen, van jou en mij.
 • Benjamin, het gelukskind

  ‘Troost je: je hebt er een zoon bij!’Genesis 35:17Zin om je vandaag opnieuw te laten verrassen door de paralellen die we kunnen trekken tussen Genesis, Jezus en jou?