Zoekwoord: geluk

 • Niet bang zijn: geluk en genade zúllen volgen

  Ik vrees geen gevaar.Psalm 23:4aHoe vaak zegt Jezus niet: ‘Vrees niet’? Wij laten ons zo gemakkelijk intimideren door de omstandigheden waarin we verkeren, dat we daardoor het zicht op Gods beloften kwijtraken. Maar wat[...]
 • Geluk en genade achtervolgen je

  Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven.Psalm 23:6Weet je dat God je achtervolgt met geluk en genade? Hij zal niet rusten totdat Hij je daarmee kan bereiken! ‘Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn[...]
 • Zing van geluk en genade

  De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.Psalm 23:1Als je weet hoe slecht het met mensen gesteld is; als je weet dat Gods rechtspraak eigenlijk alleen maar tot veroordeling kan leiden; als je weet dat onze[...]
 • Mijn geluk

  Ik zeg tot de HEER: ‘U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat u te boven’.Psalm 16:2Yesss! God is zo goed dat je in Hem je hoogste geluk kunt vinden. Als niemand of niets anders je zoveel voldoening, vreugde en geluk[...]
 • Met Jezus ben je gelukkig

  ‘Gelukkig ben je.’ Matteüs 16:17 ‘U bent de messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde Simon Petrus (Mat. 16:16). Dit is de belangrijkste belijdenis van heel de kerk, van alle gelovigen, van jou en mij.
 • Benjamin, het gelukskind

  ‘Troost je: je hebt er een zoon bij!’Genesis 35:17Zin om je vandaag opnieuw te laten verrassen door de paralellen die we kunnen trekken tussen Genesis, Jezus en jou?
 • Geluksvogels

  Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid (letterlijk: genade) heeft geschonken.1 Korintiërs 2:12Wij zijn geluksvogels. Bofkonten.[...]
 • Gelukzoekers maakt God gelukkig

  Zoek je geluk bij de HEER, hij zal geven wat je hart verlangt.Psalm 37:4aWil God wel dat je gelukkig bent? Veel christenen hebben het idee dat Hij er niet op uit is om zijn kinderen gelukkig te maken. Het tegendeel is waar.