Zoekwoord: genade

 • Hemel – Jezus heeft recht en genade bij elkaar gebracht

  Gearmd gaan vriendschap en trouw, elkander kussen vrede en recht. Psalm 85:11, NB God heeft altijd een vriend willen zijn voor mensen. Jezus heeft die vriendschap ook echt voor ons mogelijk gemaakt. Hij heeft vrede gebracht[...]
 • Hemel – Hoe blijf je volharden in genade?

  ‘Geen haar van je hoofd zal verloren gaan.’ Lucas 21:18 Wat doe je in de eindtijd? Volharden in genade. Jezus roept ons op om waakzaam te zijn. Laat de genade die hij je heeft gegeven niet roven. ‘Wat ik tegen jullie zeg,[...]
 • Hemel – Hou vast aan de genade

  Laten we daarom het onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden. Hebreeën 12:28 Ben je ook nieuwsgierig naar wat God heeft beloofd? Hier staat dat we een on- wankelbaar koninkrijk ontvangen. Terwijl alles geschud[...]
 • Feest van Genade

  Door zijn genade bent u gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Efeziërs 2:8-9 Wat maakt Jezus zo[...]
 • Pure genade voor elke dag!

  ‘Weet dat ik je zal genezen, ik zal je wonden helen, spreekt de HEER, ook al noemt men je Verworpene.’ Jeremia 30:17 We kennen de pijn allemaal. Je bent verwond en het ziet er niet naar uit dat je ooit zult genezen. Je hebt[...]
 • Het evangelie van genade is altijd t.t.

  Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Romeinen 8:1 Echt, het evangelie van genade is de meest genezende boodschap die je kunt horen. Er valt een last van je schouders, je mag je ontspannen en[...]
 • De invloed van de troon van genade

  Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige. Hebreeën 4:16 Genade leert je om niet bang te zijn voor het oordeel van mensen. ‘Hoe u of een menselijke instelling over mij oordeelt interesseert me niet,[...]
 • Genade geneest

  Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan, dat er geen giftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid velen besmet. Hebreeën 12:15 Verbittering rooft geloof. Dat werkt zo. Als je[...]