Zoekwoord: genade

 • Feest van Genade

  Door zijn genade bent u gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Efeziërs 2:8-9 Wat maakt Jezus zo[...]
 • Pure genade voor elke dag!

  ‘Weet dat ik je zal genezen, ik zal je wonden helen, spreekt de HEER, ook al noemt men je Verworpene.’ Jeremia 30:17 We kennen de pijn allemaal. Je bent verwond en het ziet er niet naar uit dat je ooit zult genezen. Je hebt[...]
 • Het evangelie van genade is altijd t.t.

  Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Romeinen 8:1 Echt, het evangelie van genade is de meest genezende boodschap die je kunt horen. Er valt een last van je schouders, je mag je ontspannen en[...]
 • De invloed van de troon van genade

  Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige. Hebreeën 4:16 Genade leert je om niet bang te zijn voor het oordeel van mensen. ‘Hoe u of een menselijke instelling over mij oordeelt interesseert me niet,[...]
 • Genade geneest

  Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan, dat er geen giftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid velen besmet. Hebreeën 12:15 Verbittering rooft geloof. Dat werkt zo. Als je[...]
 • Genade kun je niet manipuleren

  Kunnen wij ons dan nog ergens op laten voorstaan? Dat is uitgesloten. Romeinen 3:27 We zijn als slimme mensen heel goed in staat om andere mensen naar onze hand te zetten. We verstaan de kunst van het verleiden: om iets[...]
 • Het warme hart van genade

  De HEER ging voor hem langs en riep uit: ‘De HEER! De HEER! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die duizenden geslachten zijn liefde bewijst ….’ Exodus 34:6 Wat heb jij inmiddels met[...]
 • Onze reactie op Gods genade

  Onze Vader heeft ons door zijn genade blijvende steun gegeven. 2 Tessalonicenzen 2:16 Mensen die blijven zondigen met een beroep op Gods genade hebben niets van die genade begrepen. Wie onverschillig blijft over de zonde en[...]