Zoekwoord: genezing

 • Jezus’ wond brengt ons genezing

  Op die dag verbindt de HEER de wond van zijn volk en geneest hij de striemen die het zijn toegebracht. Jesaja 30:26 Elk lijden dat Jezus ondergaat is voorzegd door de profeten. Alles heeft dan ook een specifieke betekenis[...]
 • Genade is de beste dokter

  De angel van de dood is de zonde, en de zonde ontleent haar macht aan de wet. 1 Korintiërs 15:56 De Bijbel zegt dat de zonde werkt als een injectiespuit. Telkens als je zondigt, wordt er gif in je leven gespoten. De zonde[...]
 • Blijf eten

  Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. Johannes 6:54 Waarom heeft Jezus het avondmaal ingesteld? Waarom een maaltijd? Waarom eten? Door te eten bracht de mens de vloek die de zonde veroorzaakt de[...]
 • Voor jouw welzijn

  Voor ons welzijn werd hij getuchtigd. Jesaja 53:5b Jezus ruilde met ons. Nam onze plaats in. Wat Hij op zich nam, hoeven wij niet meer op ons te nemen, maar mogen we aan Hem afgeven. Hij nam de zonde en alle gevolgen van de[...]
 • Gods vrijspraak is eerlijk

  Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. Romeinen 6:5 God is recht en consequent in zijn houding tegenover de zonde. In de ogen van een heilig God is zonde zo ernstig dat die altijd bestraft moet[...]
 • Compassie – Verzorgd in de herberg

  ‘Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden.’ Lucas 10:35 Wij kennen geen barmhartigheid zolang we ons niet door de barmhartige Samaritaan hebben laten verzorgen. We moeten[...]
 • Rust – De wandelende rust

  Hijzelf trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden. Lucas 5:16 Jezus was een full time wandelaar. Drie jaar lang trok Hij in Galilea rond om de komst van Gods koninkrijk te proclameren, dat te onderbouwen[...]
 • Wijsheid – De wijze

  Wie wijs is heeft ontzag voor uw naam. Micha 6:9 Gods Woord roemt de wijze. Hij heeft ontzag voor God. Zoals jij. Lees onderstaande teksten om je met deze wijze te identificeren. (Geloof je niet dat jij zo wijs bent? Lees[...]