Zoekwoord: het kruis

 • Rust – Die komt naar je toe vanaf het kruis

  Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. Johannes 19:30 Kijk naar Jezus aan het kruis. Wat moest Hij daar doorstaan? De enige mens die nooit ook maar één zonde had begaan, nam alle zonden van alle mensen uit alle tijden op[...]
 • God ziet in ons het kruis

  Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen. Efeziërs 3:18 Als God de Israëlieten bevrijdt uit de slavernij van Egypte, moeten ze zich[...]
 • Vanaf het kruis tilt de Vader jou op

  Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. Romeinen 8:1 (NBG ’51) Mensen gaan gebukt onder angst voor veroordeling, angst voor de dood. Maar Jezus wordt daar aan het kruis boven uitgetild. Hij[...]
 • Vanaf het kruis verhoort de Vader het gebed van zijn Zoon

  Jezus zei: ‘Vader vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’ Lucas 23:34 Nooit heeft Jezus de wet overtreden. Dat werd bevestigd door alle menselijke instanties die Hem onderzochten. Toch wordt Hij tussen twee[...]
 • Vanaf het kruis hoor je Gods vergeving

  Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Romeinen 8:1 (NBG ’51) Edvard Munch schildert de gekruisigde Jezus in de massa voor wie Hij bidt. Je ziet hoe de mensen onder hun veroordeling gebukt[...]
 • Aan het kruis werd het kwaad ontmaskerd

  Hij heeft de heerschappijen en de machten ontwapend, hen openlijk aan de kaak gesteld en over hen getriomfeerd door het kruis. Kolossenzen 2:15 (WV) Het kwaad zit in ieder mens, zeggen ze. Maar het zat niet in Jezus. Daarom[...]
 • Het volk en het kruis

  ‘Gods gemeente, die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen Zoon.’Handelingen 20:28 Er wordt iets bijzonder benadrukt bij het vertrek van Israël uit de slavernij van Egypte. Je leest het tot vijf keer toe, dus[...]
 • De kracht van het kruis

  In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij zijn rijke genade.Efeziërs 1:7God komt niet op afstand te staan door onze zonden. Hij is sterker en laat zich niet beïnvloeden. Hij is niet[...]