Zoekwoord: liefde

 • Jij bent Gods geliefde kind

  God kiest een mens niet uit op grond van zijn daden, maar omdat hij hem roept.Romeinen 9:12In de wereld moet je jezelf eerst bewijzen, voordat je bevestigd wordt. Als je je examens gehaald hebt, krijg je een diploma. Na een[...]
 • Nogmaals vaderliefde

  Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen. Johannes 14:7Op deze dag wil ik inzoomen op de langste preek van Jezus. Die staat opgetekend in de hoofdstukken 14 tot en met 17 van het Johannesevangelie. Wist je[...]
 • Compassie – Maar toen … Gods mensenliefde!

  Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, openbaar geworden. Titus 3:4 Eerst waren we er slecht aan toe. De wet getuigde tegen ons dat we niet deugden. Maar toen! Toen kwam Gods mensenliefde ons leven[...]
 • Compassie – Liefde kun je vragen

  Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. 1 Johannes 3:16 God geeft ons maar één levensregel, één manier om met elkaar om te gaan, één gebod: heb elkaar lief. Wil je meer liefde?[...]
 • Compassie – De liefde dringt je

  Want de liefde van Christus dringt ons. 2 Korintiërs 5:14 (NBG ’51) Genade brengt je tot het punt dat je niets meer hoeft. Elke drang om jezelf te bewijzen, gezien te worden, of te scoren is tot een einde gekomen. Je hebt[...]
 • Compassie – Dit is liefde, Vincent

  ‘Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.’ Johannes 15:13 Wie wil er geen barmhartige Samaritaan zijn? In mijn boek ‘Dit is liefde, Vincent’ beschrijf ik hoe Vincent van Gogh hunkerde naar[...]
 • Verbondenheid – De nieuwe liefde

  ‘Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.’ Johannes 13:34 Verbonden zijn moet van twee kanten komen. Maar wie begint ermee? Hoe komt de liefde op[...]
 • Groei – Hoe je groeit in liefde

  Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen, omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt. 2 Tessalonicenzen 1:3 Hoe groei je in liefde? Door het inzicht en de[...]