Zoekwoord: redding

 • Stilte – Geniet van je redding

  Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Titus 2:11 Als Jezus onze redder is en ons gered heeft, wat betekent die redding dan? Om dat te weten helpt het om terug te gaan naar de grondtekst van dat woord.[...]
 • God wacht

  God wacht met het oordeel   Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. 2 Petrus 3:9 Gods oordeel sloeg in als een bom aan het kruis. Jezus werd Gods[...]
 • Een huis vol genade

  Hij heeft ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Titus 3:5 In sommige kerken wordt de genade gepredikt bij de voordeur, maar zodra je binnen bent krijg je de wet om je oren. Genade wordt[...]
 • Genade is onze leraar

  Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons … Titus 2:11 Je hebt van die leraren die je altijd vertellen wat je fout doet. Ze helpen je bepaald niet je zelfvertrouwen op te krikken. Zelfs als[...]
 • Overladen met zegen

  Veertig jaar lang raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. Deuteronomium 8:4 Israël werd bij zijn bevrijding uit Egypte overladen met zegen. Het bloed aan de deurposten nam niet alleen de veroordeling[...]
 • De eerste blz. van Gods genade

  Voortaan moet deze maand bij jullie de eerste maand van het jaar zijn. Exodus 12:2 God trekt zijn agenda. Hij maakt zijn planning openbaar. Hier beginnen we ons jaar, zegt Hij tegen zijn volk. Dit is ons uitgangspunt. We[...]
 • Je mag altijd komen

  Op eigen kracht bracht hij redding. Jesaja 59:16b Geen zonde staat ons meer in de weg om met God om te gaan. Dankzij Jezus hebben we vrije toegang tot God de Vader (Rom. 5:2). Waarom denken veel mensen dan toch dat we met[...]
 • Gods vrijspraak is eerlijk

  Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. Romeinen 6:5 God is recht en consequent in zijn houding tegenover de zonde. In de ogen van een heilig God is zonde zo ernstig dat die altijd bestraft moet[...]