Zoekwoord: redding

 • Stilte – Geniet van je redding

  Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Titus 2:11 Als Jezus onze redder is en ons gered heeft, wat betekent die redding dan? Om dat te weten helpt het om terug te gaan naar de grondtekst van dat woord.[...]
 • Hemel – Jij bent gemaakt voor de hemel

  Laten hemel en aarde redding voortbrengen. Jesaja 45:8b Wat betekent een leven op aarde als er geen hemel is? Dan ben je een klontje cellen dat de boel een poosje in beweging houdt – en dat was het dan. Maar is er een[...]
 • Hemel – De hemel is de plek van Jezus

  Jezus Christus, die de hemel is binnengegaan. 1 Petrus 3:21b-22a De hemel is een echte plek. We weten dat Jezus er vandaan kwam. Hij zegt over zichzelf: ‘Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat[...]
 • Hemel – Jezus, de hogepriester die voor ons opkomt

  ‘Jij bent priester voor eeuwig.’ Hebreeën 7:21b In de Bijbel wordt Jezus hogepriester genoemd. Die functie heeft hij in de hemel.1 Hij verbindt daar op dit moment mensen met God. De kern van mijn betoog is dat wij een[...]
 • Hemel – Vanuit de hemel helpen engelen ons

  Zijn zij niet allen dienende geesten, uitgezonden om hen bij te staan die deel zullen krijgen aan de redding? Hebreeën 1:14 De hemel is nu nog voor ons onzichtbaar. Ook zijn er hemelwezens die we meestal niet kunnen zien.[...]
 • Hemel – De hemel hoort bij je geloofsfundament

  Zo zullen we straks de gestalte van de hemelse mens hebben. 1 Korintiërs 15:49b Geloof je dat Jezus aan een kruis is gestorven? Geloof je dat hij uit de dood is opge- staan? Geloof je dat hij in de hemel is? En geloof je[...]
 • Hemel – Jezus’ opdracht is eeuwig leven geven

  ‘Ik weet dat zijn opdracht eeuwig leven betekent.’ Johannes 12:50a Jezus weet heel goed wat zijn opdracht is. Zijn dood zal nodig zijn om mensen met hem mee te nemen naar de hemel. ‘Wanneer ik van de aarde omhooggeheven[...]
 • Hemel – Jezus komt!

  De redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. Romeinen 13:11b Het is ongelofelijk hoe vaak er in de Bijbel over het einde wordt geschreven. Zeker als je bedenkt hoe weinig er bij ons over wordt gesproken. Over[...]