Zoekwoord: rust

 • Kom in de rust

  ‘Zoek rust mijn ziel bij God alleen, van hem blijf ik alles verwachten.’ Psalm 62:6 Je hebt rust nodig. We leven in een tijd van versnelling en onrust. Maar in onrust verlies je jezelf. In Gods rust word je aan jezelf[...]
 • Hemel – Verwachting ontstaat in rust

  Waardoor wij leven in hoop. 1 Petrus 1:3b De schepping is bedoeld voor de sabbat. Alles is geschapen om stil te staan bij dat wat God af zal maken. Want God werkt als wij rusten. Aan het kruis legde Jezus zijn hoofd op zijn[...]
 • Rust – Neem weer je hemelmoment

  Hoe lieflijk is uw woning, HEER van de hemelse machten. Psalm 84:2 De tabernakel, Gods mobiele tent, was een afbeelding van de hemel. De tempel, Gods huis in Jeruzalem, ook (Hebreeën 8:5). In de Psalmen kun je lezen hoe[...]
 • Rust – Rust is jouw kracht

  ‘De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn.’ Exodus 14:14 (HSV) God had alles voor zijn volk Israël gedaan. Hij had het uit de slavernij van Egypte bevrijd. Hij had de Egyptenaren in de zee verzwolgen. In de[...]
 • Rust – Tart de tijd

  Beter is een handvol rust dan beide vuisten vol zwoegen en najagen van wind. Prediker 4:6 Als je druk bent en geen tijd hebt, neem dan juist de tijd. Neem tijd voor jezelf. Zet jezelf even stil. Kies voor een moment van[...]
 • Rust – Johannes rust aan Jezus’ hart

  Een van zijn leerlingen, zijn naaste tafelgenoot, rustte aan het hart van Jezus. Johannes 13:23 (WV) Jezus is in een bovenzaal in Jeruzalem samen met zijn twaalf leerlingen bijeen voor de pesachmaaltijd. Hij heeft de voeten[...]
 • Rust – Rust aan Gods hart

  Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. Johannes 1:18 God is onzichtbaar. Toch kun je je een voorstelling van Hem maken. Jezus stelt je[...]
 • Rust – Rust op je fundament

  Dan zal de gerechtigheid vrede stichten, ze brengt rust en vertrouwen voor altijd. Jesaja 32:17 God wil dat je een goed leven zult hebben, vol van rust en vrede. Daarvoor heeft Hij een rotsvast fundament onder je leven[...]