Zoekwoord: rust

 • Kom in de rust

  ‘Zoek rust mijn ziel bij God alleen, van hem blijf ik alles verwachten.’ Psalm 62:6 Je hebt rust nodig. We leven in een tijd van versnelling en onrust. Maar in onrust verlies je jezelf. In Gods rust word je aan jezelf[...]
 • Rust – Neem weer je hemelmoment

  Hoe lieflijk is uw woning, HEER van de hemelse machten. Psalm 84:2 De tabernakel, Gods mobiele tent, was een afbeelding van de hemel. De tempel, Gods huis in Jeruzalem, ook (Hebreeën 8:5). In de Psalmen kun je lezen hoe[...]
 • Rust – Rust is jouw kracht

  ‘De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn.’ Exodus 14:14 (HSV) God had alles voor zijn volk Israël gedaan. Hij had het uit de slavernij van Egypte bevrijd. Hij had de Egyptenaren in de zee verzwolgen. In de[...]
 • Rust – Tart de tijd

  Beter is een handvol rust dan beide vuisten vol zwoegen en najagen van wind. Prediker 4:6 Als je druk bent en geen tijd hebt, neem dan juist de tijd. Neem tijd voor jezelf. Zet jezelf even stil. Kies voor een moment van[...]
 • Rust – Johannes rust aan Jezus’ hart

  Een van zijn leerlingen, zijn naaste tafelgenoot, rustte aan het hart van Jezus. Johannes 13:23 (WV) Jezus is in een bovenzaal in Jeruzalem samen met zijn twaalf leerlingen bijeen voor de pesachmaaltijd. Hij heeft de voeten[...]
 • Rust – Rust aan Gods hart

  Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. Johannes 1:18 God is onzichtbaar. Toch kun je je een voorstelling van Hem maken. Jezus stelt je[...]
 • Rust – Rust op je fundament

  Dan zal de gerechtigheid vrede stichten, ze brengt rust en vertrouwen voor altijd. Jesaja 32:17 God wil dat je een goed leven zult hebben, vol van rust en vrede. Daarvoor heeft Hij een rotsvast fundament onder je leven[...]
 • Rust – Bedenk liever wat boven is

  Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Kolossenzen 3:2 Wat voor informatie krijg je op een dag binnen? Weet je dat we voortdurend te horen krijgen wat we allemaal tekortkomen? We moeten ons zorgen[...]