Zoekwoord: vergeving

 • Liefde – Hoe meer vergeving, hoe meer liefde

  ‘Wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde.’ Lucas 7:47 Een farizeeër nodigt Jezus bij zich thuis uit. Tijdens het eten dringt een vrouw het huis binnen. Ze rent op Jezus af en begint al huilend zijn voeten[...]
 • De heilige Geest bevestigt Jezus’ vergeving

  Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest.’ Johannes 20:22 Jezus blaast op zijn discipelen. Zo zullen ze de de heilige Geest ontvangen. Met die Geest vertegenwoordigen zijn volgelingen[...]
 • Vergeving is het begin van alles

  ‘Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven.’ Johannes 20:23 Wat je zelf ontvangt, mag je doorgeven. Ben je je ervan bewust hoe God jou vergeving schonk, dan zul je dat net zo aan anderen willen[...]
 • Met vergeving krijgt de Geest vrij spel

  Terwijl Petrus nog aan het woord was, daalde de heilige Geest neer op iedereen. Handelingen 10:44 Vergeving maakt de weg vrij voor de heilige Geest. Neem je de vergeving aan die Jezus aanbiedt, dan krijgt de heilige Geest[...]
 • Eenzijdige vergeving

  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Romeinen 12:21 Jezus spreekt en handelt vanuit vergeving. Hij is de wandelende verhoring van zijn gebed ‘Vergeef ons onze schulden’. Er is bij[...]
 • Vergeving brengt herstel

  Daarom roep ik u op hem weer in liefde te aanvaarden. 2 Korintiërs 2:8 Je zonden zijn je vergeven. Allemaal. Het werk van Jezus is compleet en definitief volbracht aan het kruis. Ook de zonden van andere mensen zijn daarom[...]
 • Ken je God, dan ken je vergeving

  ‘Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.’ Lucas 6:36 Een koning verleent gratie. Hij stelt de wet buiten werking en komt met genade. Iemand kan namelijk onmogelijk zijn schulden aan hem terugbetalen. Die man[...]
 • Vanaf het kruis hoor je Gods vergeving

  Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Romeinen 8:1 (NBG ’51) Edvard Munch schildert de gekruisigde Jezus in de massa voor wie Hij bidt. Je ziet hoe de mensen onder hun veroordeling gebukt[...]