Zoekwoord: veroordeling

 • Vrijspraak in plaats van veroordeling

  Jullie moeten je houden aan de geboden die ik je vandaag geef. Exodus 34:11 De wet is het systeem van regels dat in het Oude Testament (het oude verbond) werd opgesteld. De kern werd gevormd door de tien geboden, die[...]
 • Er is in Jezus geen veroordeling meer

  Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld.Romeinen 8:1Geen veroordeling meer! Als je nooit zondigt, is dit neutraal nieuws. Maar als je nog wel eens zondigt, is dit het beste nieuws dat je kunt horen!
 • Geen veroordeling – Een nieuwe wereld

  Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren. Jesaja 2:4 (NBG ’51) Ik zie een wereld[...]
 • Geen veroordeling – Rust in Jezus

  “Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.” Matteüs 11 vers 28 Misschien is een van de grootste uitdagingen in ons dagelijks leven wel om ontspannen te leven. Er[...]
 • Geen veroordeling – Genade heeft het laatste woord

  De genade van onze Here Jezus zij met u allen. Openbaring 22:21   Wat wij anderen aandoen, doen we Jezus aan. Kijk naar Hem aan het kruis. Hij vertegenwoordigt alle mensen die door geweld zijn verwond. Wij verwonden elkaar[...]
 • Geen veroordeling – Jezus liep vrij tussen de mensen door

  ‘Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf.’ Johannes 10:18 Hoe vaak laat ik mij intimideren door mensen? Hoe snel voel ik me nog veroordeeld? Kijk hoe Jezus zich tussen mensen bewoog: soeverein, helemaal vrij van[...]
 • Geen veroordeling – Wees niet bang

  ‘Wees niet bang, want ik ben bij je.’ Jesaja 41:10 God weet hoe snel we bang zijn voor veroordeling. Bang dat we misschien wel zullen mislukken, niet langer geliefd zullen zijn, onze waardigheid zullen verliezen of[...]
 • Geen veroordeling – Kritisch zonder te oordelen

  En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Filippenzen 1:9-10 Waarom zo kritisch? In een oude betrekking die ik had werd ik door mijn omgeving wel[...]