Zoekwoord: wijsheid

 • Wijsheid – Wijsheid is roemen in de Heer

  ‘Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank.’ Openbaring 5:12 Wijsheid van mensen is afgeleide wijsheid. Omdat alle wijsheid van God komt. Daarom kunnen we ons[...]
 • Wijsheid – De wijsheid van de kunstenaar Besaleël

  ‘Ik heb hem vervuld met de Geest van God, met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap, om ontwerpen te bedenken en om die uit te voeren.’ Exodus 31:3-4 (SV) In het bijbelboek Exodus wordt tien hoofdstukken lang[...]
 • Wijsheid – Speelse wijsheid

  ‘En toch is de Wijsheid door heel haar optreden in het gelijk gesteld.’ Matteüs 11:19 Wijsheid is ten diepste niet ernstig, maar speels. Omdat wijsheid altijd leidt tot geluk en plezier. Daarom wordt Wijsheid[...]
 • Wijsheid – Wijs leiderschap

  ‘Ik zal jullie herders naar mijn hart geven, en die zullen jullie met wijsheid en inzicht weiden.’ Jeremia 3:15 Ik geloof dat iedereen diep vanbinnen graag geleid wil worden. Ieder mens heeft behoefte aan bevestiging,[...]
 • Wijsheid – Kijk: koninklijke priesters

  Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed, die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader – aan hem komt de eer toe en de macht, tot in[...]
 • Wijsheid – Jozua gelooft het eerst en ziet het dan

  ‘Hij is het die u dat gebied schenkt (…) Wees niet bang en laat u niet ontmoedigen.’ Deuteronomium 1:21 Mensen dragen een overheersende geest bij zich. Dat kan bijvoorbeeld de pijn van afwijzing zijn, verwarring, of[...]
 • Wijsheid – Jozefs wijsheid

  ‘God heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie voortbestaan op aarde veilig te stellen.’ Genesis 45:7 Als Jozef aan de farao zijn dromen heeft uitgelegd, herkent deze zijn geheim. Jozef is vol van Gods Geest.[...]
 • Wijsheid – Waar Jezus’ wijsheid Hem brengt

  ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven.’ Johannes 12:23 Wijsheid in praktijk brengen is inzicht in je situatie zo toepassen dat je zelf het beste tevoorschijn komt en jouw beslissingen anderen[...]