Zoekwoord: zegen

 • Kan God pas zegenen als we zonder zonde zijn?

  De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet langer onder de wet, maar leeft onder de genade. Romeinen 6:14 Kan God pas zegenen als we zonder zonde zijn? Veel mensen denken dat. Ze leven voortdurend met het[...]
 • Overladen met zegen

  Veertig jaar lang raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. Deuteronomium 8:4 Israël werd bij zijn bevrijding uit Egypte overladen met zegen. Het bloed aan de deurposten nam niet alleen de veroordeling[...]
 • Gezegend nieuwjaar!

  Moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Numeri 6:25c Stel je voor dat God de HEER zich vandaag naar je toe buigt, zoals een vader naar zijn kind in de wieg. En stel je voor dat onze[...]
 • Compassie – Oefenen in zegenen

  God zegende ze. Genesis 1:22 Hoe schat je Gods zegen in? Mijn moeder wilde als klein meisje dominee worden. Dat kon in haar tijd nog helemaal niet, dat een vrouw dominee werd. Maar wat ze die man op de kansel met z’n armen[...]
 • Geen veroordeling – Geen vloek, maar zegen

  Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters? Jakobus 3:10 Wie in het openbaar optreedt, krijgt veel meningen van mensen over zich heen. Wat doe je met die meningen? Ik was[...]
 • Jezus blijft je zegenen

  U zegent de rechtvaardigen, HEER, als een schild beschut hen uw genade. Psalm 5:13 De discipelen keren terug naar Judea. Daar is Jezus ook. Hij zal vanaf de Olijfberg definitief naar de hemel vertrekken. Maar kijk hoe Hij[...]
 • Vaders zegen

  Moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Numeri 6:25c Stel je voor dat God de HEER zich vandaag naar je toebuigt, zoals een vader naar zijn kind in de wieg. En stel je voor dat onze[...]
 • Kies voor het leven: kies voor de zegen

  ‘Kies voor het leven.’ Deuteronomium 30:19 God gunt je het leven. Het leven dat Hij voor jou in gedachten heeft staat nauwkeurig beschreven in het Oude Testament. Het gaat om een gezegend leven. ‘Besef goed,[...]