Zoekwoord: zegen

 • Hemel – We krijgen nu al hemelse zegen

  Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag. Efeziërs 1:18a De hemel is dichterbij dan je denkt. We hoeven niet te wachten op alle goede din- gen van de hemel tot we in de hemel zijn. We kunnen ze nu[...]
 • Hemel – Hemelse zegen voor de stad

  ‘Bid tot de HEER voor de stad.’ Jeremia 29:7a Heb je kennisgemaakt met de hemelse stad? Heb je begrepen dat God daar bij ons zal wonen? Dat zal je motiveren om nu al als een vertegenwoordiger van God in je eigen stad te[...]
 • Hemel – Is de zegen die Abraham kreeg ook voor jou?

  Het is nu juist door zijn belofte dat God zijn genade aan Abraham heeft geschonken. Galaten 3:18b Abraham zag een hemelse stad voor zich, waar zijn nageslacht zou wonen. De belof- te die God aan hem deed, opent daarom ook[...]
 • Hemel – Jezus blijft jou zegenen

  Christus daarentegen is aangesteld als hogepriester van al het goede dat ons is toebedacht. Hebreeën 9:11a Op het moment dat Jezus naar de hemel ging nam hij een bijzondere houding aan. Op de Olijfberg hief hij als een[...]
 • Kan God pas zegenen als we zonder zonde zijn?

  De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet langer onder de wet, maar leeft onder de genade. Romeinen 6:14 Kan God pas zegenen als we zonder zonde zijn? Veel mensen denken dat. Ze leven voortdurend met het[...]
 • Overladen met zegen

  Veertig jaar lang raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. Deuteronomium 8:4 Israël werd bij zijn bevrijding uit Egypte overladen met zegen. Het bloed aan de deurposten nam niet alleen de veroordeling[...]
 • Gezegend nieuwjaar!

  Moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Numeri 6:25c Stel je voor dat God de HEER zich vandaag naar je toe buigt, zoals een vader naar zijn kind in de wieg. En stel je voor dat onze[...]
 • Compassie – Oefenen in zegenen

  God zegende ze. Genesis 1:22 Hoe schat je Gods zegen in? Mijn moeder wilde als klein meisje dominee worden. Dat kon in haar tijd nog helemaal niet, dat een vrouw dominee werd. Maar wat ze die man op de kansel met z’n armen[...]