Zoekwoord: zonde

 • Richt je niet op de zonde, maar op Jezus

  ‘Was u maar blind,’ zei Jezus, ‘dan zou u zonder zonde zijn. Maar u beweert dat u kunt zien, en dus blijft uw zonde.’ Johannes 9:41 De zonde is net als haren in de badkamer. Hoe meer je erop gaat letten, hoe meer je[...]
 • Kan God pas zegenen als we zonder zonde zijn?

  De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet langer onder de wet, maar leeft onder de genade. Romeinen 6:14 Kan God pas zegenen als we zonder zonde zijn? Veel mensen denken dat. Ze leven voortdurend met het[...]
 • Jezus neemt de erfzonde weg

  Jezus neemt de erfzonde weg   Dan zal men niet meer zeggen: ‘Als de ouders onrijpe druiven eten, krijgen de kinderen stroeve tanden’. Jeremia 31:29 Bovenstaande profetie vertelt ons hoe God in het nieuwe verbond de[...]
 • Zonde van ouders zonder effect

  Heeft hij zelf gezondigd, of zijn ouders? Johannes 9:2b Jezus treft een man aan die vanaf zijn geboorte blind is. Onder de omstanders laait een discussie op of diens handicap door zijn eigen zonden veroorzaakt is, of door[...]
 • Vrije toegang, ondanks onze zonden

  Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade. Romeinen 5:2 Aarzel je wel eens om naar God toe te gaan? We doen het werk van Jezus tekort als we menen dat onze zonden ons in de weg staan om bij God[...]
 • Zonde houdt God niet tegen

  Dit zegt God, de HEER: ik zal ingrijpen.Ezechiël 36:22bGod reinigt ons van onze zonden, nog voordat we gestopt zijn met zondigen. Dat is zijn soevereine actie. Een daad van één kant. Die daad heet Jezus. In de profetie[...]
 • Onze zonden zijn(!) vergeven

  Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.1 Johannes 1:9In het eerste hoofdstuk van de eerste brief van Johannes zien we God in zijn[...]
 • Geen veroordeling – Kritisch zonder te oordelen

  En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Filippenzen 1:9-10 Waarom zo kritisch? In een oude betrekking die ik had werd ik door mijn omgeving wel[...]