Compassie – De vrede van de Vredevorst

‘Heb je vijanden lief’
Lucas 6:27 en 35

Stel je een wereld voor waarin alle vijanden hun vijanden liefhebben. Dan zijn er geen vijanden meer!

 • Geen vechtpartijen.
 • Geen burenruzies.
 • Geen huiselijk geweld.
 • Geen zwarte schapen in de familie.
 • Geen zondebokken in de samenleving.
 • Geen probleemwijken.
 • Geen criminaliteit.
 • Geen discriminatie.
 • Geen polarisatie.
 • Geen haat, wraak of geweld.
 • Geen burgeroorlogen.
 • Geen terrorisme.
 • Geen deportaties en uitdrijvingen.
 • Geen oorlogen.

‘Heb je vijanden lief’ is de meest radicale uitspraak die Jezus heeft gedaan. Hij staat dwars op het ‘oog om oog, tand om tand’ van de wet (Exodus 21:24, Leviticus 24:19-20, Deuteronomium 19:21, Matteüs 5:38-39). Jezus opent daarmee een ongekende wereld. Een vrederijk.

De Bijbel schetst inderdaad zo’n rijk. Het wordt je voor ogen geschilderd in beeldspraak (lees bijvoorbeeld Jesaja 2:2-5, 9:1-6, 11:1-10, 65:17-25, maar ook Openbaring 21 en 22, die de profetie uit het Oude Testament zelfs overtreft).

Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is (Jesaja 2:4).

Jezus heeft zelf waargemaakt wat Hij zei. Hij had zijn vijanden lief en weigerde ook maar iemand te veroordelen. Want elk oordeel roept agressie op. Maar vergeving neemt het oordeel weg en brengt vrede. Dat heeft Jezus gebracht. Om te beginnen in jouw leven, jouw gezin en gemeente. Maar die vrede zal ook in de wereld doordringen.

Elk woord van Jezus zal Hij waarmaken. Ook zijn vrede op aarde, want Hij is de Vredevorst.

Wink – Zie je nog niet alles wat God beloofd heeft? Heb geduld en kijk naar Jezus, want in Hem is alles al waar geworden.