Compassie – Oefenen in zegenen

God zegende ze.
Genesis 1:22

Hoe schat je Gods zegen in?

Mijn moeder wilde als klein meisje dominee worden. Dat kon in haar tijd nog helemaal niet, dat een vrouw dominee werd. Maar wat ze die man op de kansel met z’n armen omhoog zag doen, leek haar het mooiste om zelf te doen. Mensen zegenen.

Een ander kind wist stellig hoe God eruit zag. ‘Zo’ zei hij, en hij stak zijn armen omhoog.

Zo, met zijn armen omhoog, gaf Jezus een laatste indruk van zichzelf, voordat Hij door een wolk aan het zicht onttrokken werd.

Je kunt je God inderdaad het beste al zegenend voorstellen, want zo is Hij. En Hij wil ook dat we elkaar zullen zegenen.

Zegenen (in het Grieks ‘eulogeó’) betekent iets goeds zeggen van iemand; hem of haar prijzen of complimenteren.

Bijbels zegenen is volgens de Studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek ‘ het wensen van voorspoed en welvaart, dat God zal verwezenlijken’.

God wil goede woorden over ons uitspreken en die woorden van invloed laten zijn. Daar gebruikt Hij onze mond voor. In het Oude Testament hieven de priesters hun handen op om de mensen te zegenen. Ze legden Gods naam op hen (Numeri 6:22-27). In het Nieuwe Testament worden al Gods kinderen priesters genoemd, omdat God wil dat we allemaal elkaar zo dienen (1 Petrus 2:9).

Oefen jezelf dus in het zegenen. Maak het maar concreet. Vraag of je voor iemand mag bidden en zegen hem of haar. Zeg bijvoorbeeld:

Genade en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze redder! (Titus 1:4).

Wink – Zegenen is voorspoed uitspreken die God zal verwezenlijken.