Compassie – Stad van vrede

Vraag om vrede voor Jeruzalem: ‘Dat rust hebben wie van je houden, dat vrede heerst binnen je muren en rust in je vesting.’
Psalm 122:6-7

Wat in het klein kan, kan ook in het groot. Dat ga je beslist geloven als je de invloed van Jezus in de kleine dingen van je eigen leven hebt gezien. De vrede die Hij in jouw bestaan heeft gebracht, kan Hij ook in de hele wereld brengen. En Hij zal dat doen, heeft God beloofd, hebben de profeten gezien, hebben de engelen gezongen en heeft Hij zelf gezegd. Maar niet zonder eerst Israël voor zich te winnen.

Nadat de apostel Paulus de eerste acht hoofdstukken van zijn Romeinenbrief gewijd heeft aan het fundament van genade, gaat hij verder met Israël. God is begonnen met Israël, schrijft hij, en Hij blijft barmhartig voor zijn volk. Hij zal zijn genade voor de Joden nooit terugnemen. Gods reddingsplan met Jezus is niet compleet zonder Israël (Romeinen 9-11).

Kijk je naar Israël, dan besef je hoe groot Gods genade is. Het evangelie is een wereldwijd project dat met dit volk begon en ook zal eindigen. Daarom mag je met Paulus bidden dat de Joden Jezus Messias zullen zien, Yeshua Messiah. En dat Gods vrede Jeruzalem zal mogen beheersen. Jeruzalem, die naam betekent ‘stad van de vrede’. Ze zal ook heten: ‘De HEER is daar’ (Ezechiël 48:35, Psalm 68:17, Openbaring 21:1-5).

Stiltetip – Zoek weer een stil moment met Jezus. Bedenk hoe Hij je in de kleine dingen nabij is. Bedenk ook hoe jij deel bent van Gods grote plan met de wereld. Zie en zeg: ‘Dank U voor uw vrede in mijn leven. Ik bid voor vrede in de wereld. Ik bid voor de vrede van Jeruzalem’