De eerste vrouw die spreekt namens Jezus

En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had.

Johannes 20:18

Maria van Magdala mist de man die voor haar instond. Jezus had haar bevrijd van demonen. Nu is Hij er niet meer, althans zo lijkt het, daar in die graftuin. Eva miste ook een man die voor haar instond. Toen de slang haar in de tuin wilde verleiden, had Adam voor haar kunnen instaan en die invloed kunnen afwijzen (Gen. 3). Maar Jezus staat daar wel. Hij staat in voor Maria. De macht van Satan is op Hem stukgelopen, zodat die Maria niet meer hoeft te bedreigen. Wat Adam voor Eva liet liggen, pakt Jezus voor Maria op.

Jezus herstelt Maria in haar waardigheid en met haar alle vrouwen. Wat met Eva mis ging en waar Adam voor ter verantwoording werd geroepen, heeft Hij opgelost. Om dat te bevestigen legt Hij Maria als eerste de evangelieverkondiging op de lippen. Ze mag de mannen en vrouwen die Jezus volgen bedienen met zijn woord. Zo wordt ze de eerste van alle vrouwen die door de heilige Geest spreken namens Hem.

‘Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’ (Joh. 20:17).

Wat Maria mag vertellen is wat wij elkaar nog steeds vertellen. Jezus heeft de overwinning behaald. Hij heeft zijn plek in de hemel gekregen, om ons op te nemen in het gezin van zijn Vader. Hij noemt ons nu zijn broers en zussen, van dezelfde kwaliteit, van dezelfde Vader (Rom. 8:29-30).

Johannes 20:1-18 Matteüs 28:1-15 Marcus 16:1-13 Lucas 24:1-35