De levenskracht van Jezus’ bloed

Daarom heeft ook Jezus, om met zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de stadspoort geleden.

Hebreeën 13:12

In bloed zit leven, zegt de Bijbel (Deut. 12:23). In Jezus’ bloed zit Jezus’ leven. Zeven keer vloeide zijn bloed – voor jou. Hij gaf het om jou een permanente bloedtransfusie toe te dienen. Kijk wat dat uitwerkt en verbaas je.

1. Hij zweette bloed op de grond (Luc. 22:44). Jezus’ bloed roept al het vergoten bloed van mensen een halt toe. Het spreekt sterker dan het bloed dat sinds Abel gevloeid heeft: het reinigt van alle zonde.

2. Zijn baard werd uitgetrokken (Mat. 26:67, Jes. 50:6). Jezus’ bloed vernieuwt mannelijkheid en leiderschap. Dat dient niet langer om te onderdrukken, maar om te beschermen.

3. Zijn rug werd kapotgeslagen (Joh. 19:1). Jezus’ bloed brengt genezing voor ons lichaam.

4. Op zijn hoofd werd een doornenkroon gedrukt (Joh. 19:2). Jezus’ bloed vernieuwt ons denken. We denken niet meer in termen van vloek, maar van zegen.

5. Zijn handen werden doorboord (Joh. 19:18, Ps. 22:17). Jezus’ bloed vernieuwt ons handelen. Alles wat we aanraken ontvangt Gods zegen.

6. Zijn voeten werden doorboord (Joh. 19:18, Ps. 22:17). Jezus’ bloed vernieuwt onze wandel. Overal waar we gaan, gaan we als Jezus.

7. Zijn zij werd doorboord (Joh. 19:34). Jezus’ bloed vernieuwt onze gemeenschappen. Uit zijn zij wordt de kerk geboren, de bruid, zoals uit Adams zij Eva. Een gezin vol nieuwgeboren mensen.

Telkens als je brood en wijn neemt bevestigt de wijn dat je deel hebt aan dit bloed, dit leven.

Johannes 19:31-42 Matteüs 27:51-66 Marcus 15:38-47 Lucas 23:47-55