De taal van de Geest (preek)

Gods Geest is met al zijn gaven beschikbaar in jouw leven. Die gaven mag je inzetten voor het welzijn van anderen. Maar de Geest zou de Geest niet zijn als Hij ook niet één gave had voor jezelf. Dat is de taal van de Geest. Die versterkt je, omdat je daarmee intiem contact met God onderhoudt. Geef je tong aan de Geest die in je woont! (Webshop Jong en Vrij)

Nu luisteren