Echtheid – David, kom uit je harnas

Zijn keuze viel op David, zijn dienaar.
Psalm 78:70

Waarom kon Saul Goliat niet verslaan? De koning van Israël liep in een harnas wat hem tegenhield. Het was een harnas van trots op eigen kracht, van slimme tactieken, bluf en intimidatie. Maar binnenin dat harnas zat een bange man. Iemand die zich liet leiden door de publieke opinie en bang was voor een persoonlijke afgang.

Toen David zich aandiende, werd hij in het harnas van de koning gehesen. Maar dat paste hem niet. Hij had nooit geleerd om te vertrouwen op een pose. Hij kon niet anders dan zichzelf zijn.
En wie was hij? Een herdersjongen. Er tussen zijn broers door God uitgepikt. Aangewezen als de toekomstige koning.
Dus kwam de kleine David tegenover de reus Goliat te staan in zijn herderskloffie. Maar wel met Gods woord op de lippen. Hij was door God uitgekozen en stond daar namens God. Luister maar.

‘Ik daag jou uit in de naam van de HEER van de hemelse machten, de God van de gelederen van Israël, die jij hebt beschimpt. Maar vandaag zal de HEER je aan mij uitleveren’ (1 Samuël 17:45-46).

Dat woord deed zijn werk: daarmee velde hij de reus.
David had het harnas van Saul aangepast, maar snel weer uitgedaan. Hij kwam tevoorschijn zoals hij echt was. Zo kon God hem in zijn kwetsbaarheid tegenover de meest intimiderende machten bevestigen.

Dit is je uitdaging: kom uit je harnas, stap in de identiteit die God je gegeven heeft. Jouw kwetsbaarheid is je kracht.

Stiltetip – Benut de stilte om te horen wie je bent in Gods ogen. Door Hem uitgekozen. In genade goedgekeurd. Die genade mag je gebruiken om er te zijn. Zie en zeg: ‘Ik mag er zijn, kwetsbaar en echt’.