Echtheid – De nieuwe Nikodemus

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus, waardoor wij leven in de hoop. 1 Petrus 1:3

Hij heeft Jezus zelf begraven. Zou hij teruggedacht hebben aan hun gesprek die nacht in Jeruzalem?

Nikodemus. Jezus had hem gezegd dat hij opnieuw geboren moest worden.

‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien’ (Johannes 3:3).

Opnieuw geboren? Maar dan moest hij wel eerst dood. Hij had niet echt begrepen wat Jezus bedoelde. Moest hij terug naar de moederschoot?

Nu is Jezus dood. Nikodemus heeft zijn lijk samen met zijn vriend Jozef van Arimatea in diens nieuwe familiegraf gelegd (Johannes 19:38-42).

Groot verdriet. De Man die sprak over eeuwig leven is er niet meer. Nikodemus zal nooit begrijpen wat Jezus bedoelde met opnieuw geboren worden.

Of toch wel. Want Jezus staat op uit de dood. Hij is de eerste die in het leven opstaat dat God alle mensen gunt. Als je gelooft in die opstanding mag je een nieuwe identiteit aannemen. Jezus’ identiteit. Je mag opstaan in zijn leven.

Maar dan moet het oude leven wel eerst dood. Het leven dat zichzelf afkeurt en nooit met Jezus is opgestaan.

Neem je in geloof je nieuwe identiteit aan, dan houd je het oude leven voor dood. Dat is je wedergeboorte.

‘Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk’ (Johannes 3:6).

Stiltetip – Leef je nieuwe leven door je voor te stellen hoe je met Jezus bent opgestaan. Neem er weer de tijd voor. Zie en zeg: ‘Ik ben een nieuwe schepping. Ik ben goed genoeg’.