Echtheid – Je verandert naar echt

‘Want aan de vruchten kent men de boom.’ Matteüs 12:33

Er is een verschil tussen begrijpen en ervaren. Begrijpen (in het Grieks gnosis) doe je met je verstand. Ervaren (kenosko) doe je met je hart. Het is een bewustzijn.

Dan zult u (…) de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid (Efeziërs 3:18-19).

Je mag Gods liefde voelen, beleven en ervaren in je hart. Misschien ben je je niet altijd bewust van die liefde, maar hij is in je aanwezig.
Hoe je dat weet? Omdat je bent veranderd. Gods aanwezigheid heeft een ander mens van je gemaakt. Je hebt een andere kijk gekregen op jezelf. Op anderen. Op God. En je gedraagt je anders. Wat erin zit komt er steeds meer uit.

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5:22-23).

Jezus is de manifestatie van Gods liefde in deze wereld. Die heb jij steeds meer toegelaten. Die komt eruit. Zo ben jij echt.

Stiltetip – Je mag Jezus’ authentieke aanwezigheid in de stilte ervaren. Adem diep in, houd vast, adem uit en zeg: ‘Jezus’. Ga door en zeg: ‘Ik mag echt zijn wie ik ben. Ik ben net zo echt als Jezus. Ik ben een nieuwe schepping’.