Echtheid – Jouw kwetsbaarheid maakt je sterk

In mijn zwakheid ben ik sterk. 2 Korintiërs 12:10

Hoe kun je in je kwetsbaarheid sterk zijn? Als je weet dat je des te meer geliefd bent!
Loop je tegen je tekorten aan? Jezus kan daarin als geen ander met je meeleven. Hij gelooft in jou, ook in je kwetsbaarheid, en dat heeft Hij bewezen. Hij is zelf geweest waar jij bent. Hij is zelfs kwetsbaarder geworden dan jij ooit kan zijn. Kijk naar Hem aan het kruis. Zie zijn naakte weerloosheid en diepe eenzaamheid. Daarom kan Hij als geen ander met je meeleven. Hij zal je zijn liefde blijven geven. Ben je zwak, dan kan Hij des te meer zeggen hoeveel van je houdt.

‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid’ (2 Korintiërs 12:9).

Voel je je onverdienstelijk? Gefeliciteerd! Dat is juist de voorwaarde om genade te ontvangen. In jouw kwetsbaarheid komt Jezus’ genade des te sterker tot z’n recht. Je weet nog meer dan in je gewone doen hoe geliefd je bent. Zelfs in je zwakheden! Dus kun je veilig tevoorschijn komen.
En kijk hoe sterk je nu bent. Als Gods genade in jouw tekorten is gekomen, kunnen die zich niet meer tegen je keren.
Dus niet bang zijn. Je hoeft je niet mislukt en verloren te voelen. Je bent juist des te meer geliefd, gewild, bevoorrecht.

Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid (2 Korintiërs 12:10).

Wink – Mijn waarde wordt niet afgemeten aan wat ik gepresteerd heb, maar aan de prijs die er voor mij betaald werd.