Echtheid – Niets is zo echt als wat Jezus zegt

 Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is. Filippenzen 4:8

Jij denkt dat je jezelf het beste kent? Vergeet het maar. Je kunt jezelf niet eens een hand geven of op je mond kussen. Kijk je in de spiegel, dan zie je een vage bekende; kijk je langer, dan zie je een raadsel.

Je wordt pas iemand in relatie tot de ander. Geef je jezelf aan iemand anders, dan kan die jou aan jezelf teruggeven zoals hij of zij jou kent. Alleen dat helpt je om jezelf een beetje te begrijpen.

Zo ging het van begin af aan met jou. Je lag aan de borst van je moeder en die gaf je het besef van je lichaam. Je luisterde naar je vader en zijn woorden bevestigden dat jij iemand was. En zo neem je nog steeds van anderen over wie je denkt te zijn.

Maar luister. In de stilte die jij momenteel beoefent spreekt degene die jou het beste kent. Hij heeft je geschapen, Hij heeft zijn leven voor je over gehad en nu woont Hij in je. Mag Hij zeggen hoe Hij je ziet? En geloof je Hem dan? Geloof je Hem meer dan wat anderen over je zeggen? Meer ook dan wat je over jezelf zegt?

Hij zegt dat je geliefd bent. Heilig. Zuiver. Rein. Volmaakt.

Als je hunkert naar echtheid, geloof je dan dat Hij het bij het rechte eind heeft? Of was Jezus een leugenaar toen Hij zei dat Hij de waarheid sprak? Hing Hij als een bedrieger aan het kruis? Nee, bij Hem moet je zijn voor alles wat waar is. Wat Hij over je zegt is waar.

Stiltetip – Schenk aandacht aan wat waar is over jou. Luister naar Jezus. Zie jezelf en zeg na wat je van Hem hebt gehoord: ‘Hij heeft alles voor mij volbracht, dus mag ik er helemaal zijn’.