Echtheid – Psalm 139

Leidt mij op de weg die eeuwig is. Psalm 139:24

Er is geen Psalm die momenteel zo populair is als Psalm 139. Omdat hij over onze identiteit gaat. We zijn op zoek naar wie we zijn.
In deze Psalm hoor je hoe God je bestaan bevestigt.
Hij gaat over het wonder van je bestaan (dat Hij mij al kende in de moederschoot!). Over intimiteit met God (Hij kent me door en door – en toch legt Hij zijn hand op me). Over Gods trouw (zelfs als ik af zou dwalen naar duisternis zou Hij er nog voor me zijn).

Deze prachtige Psalm eindigt met een gebed. Het is een gebed om echt te zijn voor God.

Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,

peil mij, weet wat mij kwelt,

zie of ik geen verkeerde weg ga,

en leid mij over de weg die eeuwig is

(Psalm 139:23-24).

Zoals alle gebeden in de Bijbel, heeft Jezus ook dit gebed verhoord. Hij zegt van zichzelf dat Hij de weg, de waarheid en het leven is (Johannes 14:6). Hij is de goede weg waarop God je zal leiden. De weg van voortdurende liefde, vergeving en rechtvaardiging.
Jezus is de bevestiging van Psalm 139. Hij heeft jouw identiteit veilig gesteld. Op zijn weg kun je altijd echt zijn voor God.

StiltetipLees Psalm 139 meerdere keren. Laat de tekst op je inwerken. Maak hem je eigen. Stel je voor dat jij de ik-persoon ben die dit bidt. Zie en zeg: ‘Dank U dat U mij kent en koestert. Dank U dat ik goed genoeg ben voor U’.