Feest van Genade

Door zijn genade bent u gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Efeziërs 2:8-9

Wat maakt Jezus zo aantrekkelijk? Zijn genade. Wat maakt de kerk aantrekkelijk? Diezelfde genade. Wat maakt je huwelijk, gezin, vriendschappen aantrekkelijk? Idem.

Genade betekent ‘onverdiende gunst’. Wat je wel verdient, heb je niet gekregen (geen straf). Wat je niet hebt verdient, heb je wel gekregen (wel zegen). Jezus heeft ervoor gezorgd dat jij geliefd, gewild, bevoorrecht bent en welkom in het huis van de Vader. Het effect van dat besef is een feestbeleving. Genade zorgt ervoor dat je gaat heersen in je leven, over moeilijke situaties en omstandigheden en over de zonde, omdat je weet hoe geliefd je bent.

Het feest van genade zie je terug in de gelijkenis van de gevonden zoon en de verloren zoon. De jongste zoon laat zich verrassen door de genade van zijn vader en mag dat uitbundig vieren. De oudste zoon wil zijn vaders goedkeuring verdienen en blijft buiten staan met wrok (Lucas 15:11-32).

Vraag. Heb jij oog voor genade? Waardoor word jij in het dagelijks leven verrast met genade?

Nog een vraag. Wat je niet hebt verdient, heb je wel gekregen… Kun je voorbeelden noemen van zegen en goedheid die je niet verdiende maar wel hebt gekregen? Hoe kwam dat?

En de belangrijkste vraag. Ken jij de omhelzing en het kussen van je hemelse Vader? Kun je van jezelf zeggen dat je zijn geliefde kind bent? Ben je bij hem thuis en is het daar feest?