Geen veroordeling – Een naakte man wordt aangekleed

‘Ga naar huis, naar uw eigen mensen, en vertel hun wat de Heer allemaal voor u heeft gedaan en hoe hij zich over u heeft ontfermd.’
Marcus 5:19

Hij wist niet meer wie hij was. Iedereen had een mening over hem. En iedereen lachte hem uit. Hij werd er gek van.
Zo stond hij bekend: als een gek die in zijn razernij niet te houden was. De mensen waren een spelletje met hem gaan spelen. Telkens als ze hem vastbonden had hij zich losgerukt en uit de voeten gemaakt.
Op het laatst deed niks er meer toe. Hij vond zichzelf zo waardeloos dat hij zich niet meer kleedde. Als een levende dode had hij zich teruggetrokken tussen de graven. Daar sloeg hij zichzelf met stenen.

Jezus en zijn discipelen liepen de naakte man tegen het lijf. Demonische machten hielden hem in zijn greep, zodat hij Jezus uitdaagde. Maar Jezus veroordeelde hem niet. Hij wilde zien wie deze man werkelijk was. Dus moest de leugen eruit.

Jezus vroeg hem: ‘Wat is je naam?’ En hij antwoordde: ‘Legioen is mijn naam, want we zijn met velen’ (Marcus 5:9).

Jezus dreef het legioen in een stel varkens. De man kon nu zichzelf zijn, zonder zich nog af te zonderen en te straffen. In plaats daarvan werd hij opgenomen in de kring van Jezus’ volgelingen. Die kleedden hem aan. Zo ontving hij zijn ware identiteit terug en werd hij in zijn waardigheid bevestigd.
En omdat elk oordeel van hem afgenomen was, kon hij zich nu in zijn stad vertonen aan de zijnen.

Stiltetip – Jouw stille omgang met Jezus versterkt je identiteit en waardigheid. Zie en zeg: ‘Ik ben geliefd en goedgekeurd. In U is geen veroordeling, enkel genade’.