Geen veroordeling – Jezus liep vrij tussen de mensen door

‘Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf.’
Johannes 10:18

Hoe vaak laat ik mij intimideren door mensen? Hoe snel voel ik me nog veroordeeld? Kijk hoe Jezus zich tussen mensen bewoog: soeverein, helemaal vrij van angst.

Jezus heeft in het leerhuis van zijn geboorteplaats de preek verzorgd. In eerste instantie is iedereen blij verrast. Hij kondigt een nieuwe periode van Gods genade aan!
Maar dan gaat Hij verder en zegt Hij dat die genade door Israël afgewezen zal worden en naar de andere volken zal gaan.
Nu worden zijn stadsgenoten woedend. Ze voelen zich veroordeeld en willen het Hem betaald zetten.
De menigte drijft Hem de stad uit, tot bij een steile hoogte. Daar willen ze Hem vanaf duwen.
Je kunt die hoogte in Nazaret nog steeds bezoeken. Er is een bord bij geplaatst: ‘Hier sprong Jezus van de berg af’. Maar dat is niet hoe de Bijbel deze geschiedenis beschrijft. Het wonder is veel groter.

Maar hij liep midden tussen hen door en vertrok (Lucas 4:30).

Zie je het voor je? Jezus is zo vrij van elk besef van veroordeling, dat niemand Hem kan treffen.
Nu jij. Je hebt de Geest van Jezus in je. Zie je jezelf al net zo tussen de mensen door wandelen als Hij?

Stiltetip – Stel je in de stilte voor hoe veilig je bent als je onder mensen bent. Jij bent in Jezus. Niemand kan jou veroordelen. Zie en zeg: ‘Er is in U geen veroordeling. Ik weet hoe geliefd ik ben. Ik ben vrij onder mensen’.