Geen veroordeling – Vergeven hielp me uit veroordeling

Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.
Efeziërs 4:32

Hoe kom je uit veroordeling? Ik zat vol oordeel naar mijn vader. Dat ik op hem leek maakte het alleen maar erger. Dat wilde ik niet. Maar omdat ik hem veroordeelde, veroordeelde ik mezelf. Zo hield ik mijn boosheid en pijn in stand.

Diep vanbinnen wist ik dat ik uit die spiraal van veroordeling moest komen. Het paste niet bij Jezus, dus ook niet bij mij.

Hoe? Dat kon alleen maar door mijn pa te vergeven. Het zou beteken dat ik mijn mening niet meer zou laten gelden. Ik moest mijn boosheid loslaten.

Ik wist wat vergeving was. Het de ander niet betaald zetten wat hij je heeft aangedaan. Jezus had mij vergeven, daar aan dat kruis. Dus had Hij ook mijn vader vergeven. Wie was ik dan om hem te blijven veroordelen?

Jezus’ vergeving gaf me de kracht om mijn vader te vergeven.

Ik heb dat op zijn volkstuin tegen hem gezegd: ‘Pa, ik vergeef u’.

Op dat moment liet ik mijn oordeel los. Zo leerde ik genade toepassen tegenover degene die mij het meest naast stond. Omdat ik zelf genade ontvangen had.

Vergeven betekent de ander niets meer aanrekenen. Je laat je oordeel varen. Je kunt dat als je Jezus’ vergeving hebt ontvangen en ook jezelf niet meer oordeelt. Dat schept ruimte voor liefde. Ik leerde mijn ouders liefhebben.

Inmiddels weet ik het zeker. God gunt ons allemaal het beste leven. Dat is een leven vol liefde, omdat elke veroordeling eruit weggenomen is.

Wink – Jezus berooft met zijn vergeving mensen die anderen willen veroordelen van hun oordeel.